Zvišanje minimalne urne postavke za delo na podlagi študentske napotnice

S 1. januarjem 2020 se je povišala minimalna urna postavka za delo na podlagi študentske napotnice za dijake in študente, in sicer iz 4,89 EUR bruto (4,13 EUR neto) na 5,40 EUR bruto (4,56 EUR neto).

Dijaki in študentje so za opravljeno delo upravičeni do plačila za delo skladno z višino dogovorjene bruto urne postavke, ki ne sme biti nižja od minimalno določene (5,40 EUR bruto). Izplačilo je odvisno od dejanskega števila opravljenih ur dela, pri tem pa delodajalci ne smete pozabiti na dejstvo, da je opravljane navedene oblike dela začasne oziroma občasne narave.

Začasno in občasno delo dijakov in študentov po Zakonu o dohodnini ne sodi med dohodke iz delovnega razmerja, temveč dohodke iz drugega pogodbenega razmerja, zato se morebitna druga povračila (kot naprimer prevoz in malica) vštevajo v osnovo za obračun prispevkov za socialno varnost in dohodnino.

2020-01-23T14:57:36+00:00 januar 23rd, 2020|Kadri|

POMEMBNO OBVESTILO ZA NAŠE STRANKE IN PARTNERJE

Spričo zaostrene javno-zdravstvene situacije v državi zaradi novega koronavirusa (SARS-CoV -2), se vse več strank na nas obrača z vprašanji glede (nemotenega) zagotavljanja naših storitev.

Na tem mestu želimo izpostaviti, da imamo v Uniji pripravljene vse potrebne protokole, s pomočjo katerih bomo lahko nemoteno zagotavljali vse naše storitve, ne glede na splošno situacijo v državi. Vsi zaposleni (vse službe znotraj podjetja) imajo v primeru, da bi bilo to potrebno, med drugim omogočeno delo od doma, slednje pa je ustrezno urejeno oz. usklajeno tudi s pristojnimi državnimi inštitucijami.

Zagotavljamo torej, da bo delo Unije še naprej potekalo nemoteno, vse storitve pa bodo zagotovljene skladno z utečenimi terminskimi plani.