Želite ugotavljati davčno osnovo na podlagi normiranih odhodkov? Čas imate do konca marca

Samostojni podjetniki, ki ste v davčnem letu 2018 ugotavljali davčno osnovo na podlagi dejanskih prihodkov in dejanskih odhodkov, lahko do 31. marca priglasite drugačen način ugotavljanja davčne osnove, in sicer ugotavljanje davčne osnove na podlagi dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov.

Sestavni del priglasitve sta izjavi samostojnega podjetnika, o ugotavljanju davčne osnove na podlagi normiranih odhodkov in izjava o izpolnjevanju pogojev, določenih v Zakonu o dohodnini.

Kateri pa so pogoji določeni v Zakonu o dohodnini?

Samostojni podjetnik lahko priglasi ugotavljanje davčne osnove na podlagi normiranih odhodkov, če:

  • njegovi prihodki iz dejavnosti, ugotovljeni po pravilih o računovodenju, ne presegajo 50.000,00 eurov ali
  • njegovi prihodki iz dejavnosti, ugotovljeni po pravilih o računovodenju, ne presegajo 100.000,00 evrov in je bila pri zavezancu v skladu z Zakonom o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, obvezno zavarovana vsaj ena oseba za polni delovni čas, neprekinjeno najmanj pet mesecev.

Med prihodke iz dejavnosti oziroma zgornje omejitve pa se štejejo tudi prihodki iz dejavnosti povezanih oseb, razen če samostojni podjetnik dokaže, da glavni ali eden od glavnih razlogov za shemo poslovanja s povezano osebo ni izpolnjevanje pogojev za ugotavljanje davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov.

Kaj vam prinaša drugačen način ugotavljanja davčne osnove?

Če se odločite za priglasitev davčne osnove na podlagi normiranih odhodkov vam po novem ne bo več potrebno voditi knjige prejetih računov, saj se bodo odhodki priznali v okviru normiranih. Ti se priznajo v višini 80 % ustvarjenih prihodkov oziroma maksimalno  40.000,00 eurov oziroma 80.000,00 eurov, če je pri zavezancu zaposlena najmanj ena oseba za polni delovni čas, neprekinjeno najmanj pet mesecev.

2019-03-28T13:44:45+00:00 marec 28th, 2019|Davki|