Vpis v evidenco iskalcev zaposlitve

21. januarja 2018 se je začela uporabljati glavna novost novele Zakona o urejanju trga dela – obveznost prijave delavca v evidenco iskalcev zaposlitve tekom odpovednega roka. Tako se po novem možnost prijave delavca pri Zavodu v času teka odpovednega roka, spreminja v obveznost. To pa pomeni tudi novo obveznost za delodajalca, ki mora delavca ob odpovedi pogodbe o zaposlitvi pisno obvestiti o pravnem varstvu in o pravicah iz naslova zavarovanja za primer brezposelnosti ter o obveznosti prijave v evidenco iskalcev zaposlitve.

Zakonodajalec utemeljuje novo zakonsko določbo z željo po pridobitvi informacij o trgu dela in zaposlovanju ter pomoči pri iskanju zaposlitve in pri povečanju zaposlitvenih možnosti.

Pisno obvestilo delodajalca

Delodajalec mora v skladu s tretjim odstavkom 87. člena Zakona o delovnih razmerjih, delavca ob odpovedi pogodbe o zaposlitvi pisno obvestiti o pravnem varstvu in o pravicah iz naslova zavarovanja za primer brezposelnosti ter o obveznosti prijave v evidenco iskalcev zaposlitve. Delodajalci morajo pravilno oblikovati obvestilo o odpovedi zaposlitve ter delavca seznaniti z obveznostjo prijave v evidenco brezposelnih oseb v zakonsko predviden roku (3 dni od vročitve odpovedi) in o znižanju denarnega nadomestila v primeru zamude.

Obveznost prijave med iskalce zaposlitve tekom odpovednega roka

Delavec se mora prijaviti v evidenco iskalcev zaposlitve (osebno ali po elektronski poti) v roku treh (3) dni od vročitve odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga ali iz razloga nesposobnosti. Določba ne velja za tiste delavce, ki jim delodajalci ponudijo odpoved pogodbe s sklenitvijo nove pogodbe po določilih Zakona o delovnih razmerjih.

Znižanje denarnega nadomestila

V primeru opustitve obvezne prijave v evidenco iskalcev zaposlitve, se delavcu izplačuje znižano denarno nadomestilo za primer brezposelnosti. Delavcu se prve tri mesece izplačuje nadomestilo v višini 60 odstotkov osnove, a ne manj kot 350 EUR. Navedeno pa velja tudi, če delavec kljub pravočasni prijavi v evidenco iskalcev zaposlitve neupravičeno ne izpolnjuje obveznosti, dogovorjenih z zaposlitvenim načrtom.

2018-02-15T11:01:35+00:00 februar 15th, 2018|Kadri, Zakonodaja|

POMEMBNO OBVESTILO ZA NAŠE STRANKE IN PARTNERJE

Spričo zaostrene javno-zdravstvene situacije v državi zaradi novega koronavirusa (SARS-CoV -2), se vse več strank na nas obrača z vprašanji glede (nemotenega) zagotavljanja naših storitev.

Na tem mestu želimo izpostaviti, da imamo v Uniji pripravljene vse potrebne protokole, s pomočjo katerih bomo lahko nemoteno zagotavljali vse naše storitve, ne glede na splošno situacijo v državi. Vsi zaposleni (vse službe znotraj podjetja) imajo v primeru, da bi bilo to potrebno, med drugim omogočeno delo od doma, slednje pa je ustrezno urejeno oz. usklajeno tudi s pristojnimi državnimi inštitucijami.

Zagotavljamo torej, da bo delo Unije še naprej potekalo nemoteno, vse storitve pa bodo zagotovljene skladno z utečenimi terminskimi plani.