Tržni inšpektorji vas lahko tudi sredi poletja oglobijo za »malenkostne pomanjkljivosti« pri izstavljanju naročilnic in drugih sporočil, dopisov …

Da ne bo po nepotrebnem slabe volje ob morebitnem obisku tržnega inšpektorja (globe za družbe znašajo od 500 do 30.000 €), spomnimo na obvezne sestavine listin, ki si jih izstavljajo podjetja in podjetniki  (velja tudi za naročilnice):

Za družbe:

  • Na vseh dopisih, ki jih družba pošlje naslovniku, morajo biti poleg celotne firme in sedeža družbe navedeni tudi registrski organ, pri katerem je družba vpisana in matična številka družbe; pri d.o.o. in d.d. je treba navesti tudi znesek osnovnega kapitala in znesek še nevplačanih vložkov.

Za samostojne podjetnike:

  • Na sporočilih, ki jih podjetnik pošlje posameznemu naslovniku, morajo biti navedeni firma in sedež podjetnika ter njegova matična številka.
  • Na sporočilih, ki se pošiljajo v okviru obstoječih poslovnih stikov, morata biti navedena le firma in sedež.

Za podružnice tujih podjetij:

  • Na vseh sporočilih, uradnih dopisih, naročilnicah in drugih listinah podružnice mora biti poleg firme podružnice naveden register, v katerem so shranjene listine o podružnici, skupaj s številko podružnice v tem registru.

Če zakonodaja države, ki velja za tuje podjetje iz tretje države, zahteva vpis podjetja v register, morata biti navedena tudi register, v katerem je vpisano tuje podjetje iz tretje države, in njegova registrska številka v tem registru.

2018-08-02T10:27:14+00:00 avgust 2nd, 2018|Ali ste vedeli?, Podjetniki, Zakonodaja|

POMEMBNO OBVESTILO ZA NAŠE STRANKE IN PARTNERJE

Spričo zaostrene javno-zdravstvene situacije v državi zaradi novega koronavirusa (SARS-CoV -2), se vse več strank na nas obrača z vprašanji glede (nemotenega) zagotavljanja naših storitev.

Na tem mestu želimo izpostaviti, da imamo v Uniji pripravljene vse potrebne protokole, s pomočjo katerih bomo lahko nemoteno zagotavljali vse naše storitve, ne glede na splošno situacijo v državi. Vsi zaposleni (vse službe znotraj podjetja) imajo v primeru, da bi bilo to potrebno, med drugim omogočeno delo od doma, slednje pa je ustrezno urejeno oz. usklajeno tudi s pristojnimi državnimi inštitucijami.

Zagotavljamo torej, da bo delo Unije še naprej potekalo nemoteno, vse storitve pa bodo zagotovljene skladno z utečenimi terminskimi plani.