Stopnja DDPO ostaja enaka, olajšave pa omejene

Junija so bile spremembe obdavčitve dohodka (dohodnina in DDPO) dane v javno obravnavo, nekatere od pripomb so bile upoštevane, druge pač ne in včeraj so na spletni strani Vlade objavili gradivo, ki ga bo na predlog MF obravnavala Vlada in ki bi naj potem šlo v sprejem v Državni zbor.

Zadnji predlogi MF glede sprememb obdavčitev so:

 • stopnja DDPO bo ostala enaka
 • uvede se omejitev zmanjšanja davčne osnove za davčne olajšave in davčne izgube na 63 % davčne osnove davčnega obdobja
 • uredi se obravnava amortizacije najetih sredstev, kadar jih zavezanec izkaže kot pravico do uporabe (med dolgoročnimi sredstvi), tako da se bo priznavanje odhodkov iz naslova najemnin za davčne namene v posameznih davčnih obdobjih približalo dejanskim najemninam v teh obdobjih,

Kaj pa obdavčitev fizičnih oseb?

 • Zvišuje se stopnja dohodnine od dohodkov iz kapitala (obresti, dividende in dobički iz kapitala) in  dohodkov iz oddajanja premoženja v najem s 25 % na 27,5 %.
 • Prav tako se zvišujejo stopnje dohodnine od dobička, doseženega z odsvojitvijo kapitala, ki so odvisne od obdobja imetništva kapitala, tako da znaša stopnja dohodnine:
  • po dopolnjenih 5 letih imetništva kapitala: 20 % (doslej 15 %),
  • po dopolnjenih 10 letih imetništva kapitala: 15 % (doslej 10 %),
  • po dopolnjenih 15 letih imetništva kapitala: 10 % (doslej 5 %).
 • Spreminja se lestvica za odmero dohodnine (zvišujejo se meje vseh davčnih razredov), znižata se davčni stopnji v drugem in tretjem davčnem razredu…

2019-09-23T13:43:04+00:00 september 23rd, 2019|Davki|

POMEMBNO OBVESTILO ZA NAŠE STRANKE IN PARTNERJE

Spričo zaostrene javno-zdravstvene situacije v državi zaradi novega koronavirusa (SARS-CoV -2), se vse več strank na nas obrača z vprašanji glede (nemotenega) zagotavljanja naših storitev.

Na tem mestu želimo izpostaviti, da imamo v Uniji pripravljene vse potrebne protokole, s pomočjo katerih bomo lahko nemoteno zagotavljali vse naše storitve, ne glede na splošno situacijo v državi. Vsi zaposleni (vse službe znotraj podjetja) imajo v primeru, da bi bilo to potrebno, med drugim omogočeno delo od doma, slednje pa je ustrezno urejeno oz. usklajeno tudi s pristojnimi državnimi inštitucijami.

Zagotavljamo torej, da bo delo Unije še naprej potekalo nemoteno, vse storitve pa bodo zagotovljene skladno z utečenimi terminskimi plani.