Se ukvarjate s komisijsko prodajo rabljenega blaga?

Pri komisijski prodaji blaga sta vedno opravljeni dve dobavi blaga, pri čemer komitent (npr. fizična oseba, ki prinese blago v prodajalno) opravi dobavo blaga komisionarju (davčnemu zavezancu, ki proda blago končnemu kupcu), komisionar pa opravi dobavo blaga končnemu kupcu. Za vsako opravljeno dobavo je treba zagotoviti, da je izdan račun (komitentu – fizični osebi ni treba izdati računa, če prodaje ne opravi v okviru opravljanja ekonomske dejavnosti).

FURS je nadrobno pojasnil, na kakšne načine z vidika DDV in davčnega potrjevanja ravna komisionar. V grobem so možne 3 situacije:

  1. Komisionar je identificiran za namene DDV in od dobave rabljenega blaga obračunava DDV po posebni ureditvi (v tem primeru na izdanem računu DDV ne izkaže, mora pa navesti klavzulo »Posebna ureditev – rabljeno blago«).
  2. Komisionar je identificiran za namene DDV in DDV od prodaje rabljenega blaga obračunava po splošni ureditvi (v tem primeru od opravljene dobave, t.j. od zneska, ki ga prejme od kupca, obračuna DDV.
  3. Komisionar je mali davčni zavezanec, oproščen plačila DDV po 94. členu ZDDV-1, zato na računu DDV ne obračuna. Mali davčni zavezanec ne more uporabljati posebne ureditve iz 1. točke. Mali davčni zavezanec je tisti, ki je oproščen plačila DDV do limita 50.000 € po prvem odstavku 94. člena ZDDV-1 in se ni prostovoljno identificiral za namene DDV. Pozor: v limit 50.000 € se všteva celoten znesek opravljenih obdavčljivih dobav (torej vrednost dobav rabljenega blaga in ne samo razlika v ceni ali znesek provizije)!

Podrobnejše informacije najdete na spletni strani FURS v dokumentu Davčno potrjevanje računov – pogosta vprašanja in odgovori (vpr. 324).

2019-06-11T14:23:19+00:00 junij 11th, 2019|Davki, Podjetniki|

POMEMBNO OBVESTILO ZA NAŠE STRANKE IN PARTNERJE

Spričo zaostrene javno-zdravstvene situacije v državi zaradi novega koronavirusa (SARS-CoV -2), se vse več strank na nas obrača z vprašanji glede (nemotenega) zagotavljanja naših storitev.

Na tem mestu želimo izpostaviti, da imamo v Uniji pripravljene vse potrebne protokole, s pomočjo katerih bomo lahko nemoteno zagotavljali vse naše storitve, ne glede na splošno situacijo v državi. Vsi zaposleni (vse službe znotraj podjetja) imajo v primeru, da bi bilo to potrebno, med drugim omogočeno delo od doma, slednje pa je ustrezno urejeno oz. usklajeno tudi s pristojnimi državnimi inštitucijami.

Zagotavljamo torej, da bo delo Unije še naprej potekalo nemoteno, vse storitve pa bodo zagotovljene skladno z utečenimi terminskimi plani.