Rešenih že 65,87 % vseh vloženih ugovorov zoper informativni izračun dohodnine

V teh dneh je bilo z osebno vročitvijo izdanih 24.193 (65,87 % glede na vložene ugovore) odločb o odmeri dohodnine tistim zavezancem, ki so vložili ugovor zoper informativni izračun dohodnine. Rok za doplačilo dohodnine je 30 dni od datuma vročitve odločbe. Prav tako pa bo v 30 dneh od datuma vročitve odločbe izvršeno nakazilo na TRR zavezancem, ki imajo vračilo dohodnine. Zoper odločbo je možna pritožba, ki pa ne zadrži izvršitve. Za ostale zavezance Finančna uprava RS nadaljuje postopke odmere dohodnine in bo odločbe izdala do 31. oktobra 2019.

V zvezi z dohodnino 2018 je bilo izdanih 1.543.609 informativnih izračunov dohodnine (IID). Zoper te izračune je do roka podalo ugovor 36.727 (2,38 %) zavezancev, od tega se jih je 22.365 (60,89 %) nanašalo na spremembe ali dopolnitve podatkov o vzdrževanih družinskih članih.

Od 24.193 odločb, ki so bile v teh dneh izdane zavezancem, ki so podali ugovore zoper IID, jih je 16.559 (68,45 %) z vračili, 6.075 (25,11 %) z doplačili in 1.559 (6,44 %) brez vračila ali doplačila dohodnine. V tej tranši je skupaj 11.405.467 EUR vračil in 3.140.530 EUR doplačil. Povprečni znesek vračila znaša 688,78 EUR, povprečni znesek doplačila pa 516,96 EUR.

Zavezanci, ki se z odločbo o odmeri dohodnine ne strinjajo, lahko vložijo pritožbo v 15 dneh od dneva vročitve odločbe. Pritožba se pošlje na naslov Finančne uprave RS, ki je naveden v pravnem pouku odločbe. Upravne takse ni. Pri tem je treba opozoriti, da vložitev pritožbe ne zadrži izvršitve. To pomeni, da mora zavezanec kljub morebitni pritožbi davek plačati v 30 dneh od datuma vročitve odločbe.

Ostalim zavezancem bodo dohodninske odločbe izdane najpozneje do 31. oktobra, kot to določa Zakon o davčnem postopku.

Vir: FURS

2019-08-14T11:28:42+00:00 avgust 14th, 2019|Davki|

POMEMBNO OBVESTILO ZA NAŠE STRANKE IN PARTNERJE

Spričo zaostrene javno-zdravstvene situacije v državi zaradi novega koronavirusa (SARS-CoV -2), se vse več strank na nas obrača z vprašanji glede (nemotenega) zagotavljanja naših storitev.

Na tem mestu želimo izpostaviti, da imamo v Uniji pripravljene vse potrebne protokole, s pomočjo katerih bomo lahko nemoteno zagotavljali vse naše storitve, ne glede na splošno situacijo v državi. Vsi zaposleni (vse službe znotraj podjetja) imajo v primeru, da bi bilo to potrebno, med drugim omogočeno delo od doma, slednje pa je ustrezno urejeno oz. usklajeno tudi s pristojnimi državnimi inštitucijami.

Zagotavljamo torej, da bo delo Unije še naprej potekalo nemoteno, vse storitve pa bodo zagotovljene skladno z utečenimi terminskimi plani.