Računovodstvo za s.p. in normirance 2019-12-05T10:28:04+00:00

ŽELIM PONUDBO

Za več informacij ali informativno ponudbo nam pišite, nas pokličite ali izpolnite kratek obrazec.

Veseli bomo vašega kontakta.

Pridobite si ponudbo

Računovodstvo za s.p. in normirance

(samostojne podjetnike, normirance)

navadni s.p.
s.p. normiranec
Kot samostojni podjetnik lahko poslovne knjige vodite po sistemu enostavnega ali dvostavnega knjigovodstva. Lahko pa imate t.i. status »normiranca«.

Če računovodjo potrebujete predvsem za izpolnjevanje obveznosti do države, smo tukaj, da vam olajšamo delo. Mi skrbimo za vaše papirje, vi opravljate svoj posel.

Če imate kot samostojni podjetnik status normiranca, vam za ugotavljanje davčne osnove ni treba voditi poslovnih knjig, temveč le davčne evidence.

Na Uniji XS vas razbremenimo tudi teh obveznosti: za vas vodimo predpisane evidence in izpolnjujemo mesečne obveznosti.

Če imate kot tuji državljan status normiranega samostojnega podjetnika, vam za ugotavljanje davčne osnove ni treba voditi poslovnih knjig, temveč le davčne evidence. Na Uniji XS vas razbremenimo tudi teh obveznosti: za vas vodimo predpisane evidence in izpolnjujemo mesečne obveznosti.

If you have as a foreign citizen s.p. status of “normiranec” you don’t need to keep accounts for tax purposes but only tax records. At Unija XS we relieve you of the following obligations as we keep your records for you and fulfill your monthly obligations as normirani s.p..

Paket za navadne s.p.-je

Paket za s.p. normirance 

Paket za s.p. normirance za tujce / normiran s.p. offer for foreigners

s.p. knjigovodstvo brez DDV obračuna s.p. knjigovodstvo z DDV obračunom
RAČUNOVODSTVO 50 € 85 €
Število knjiženih računov do 20 / mesec do 20 / mesec
Mesečni obračun prispevkov za zavezanca / obračun plač
Mesečni obračun DDV
Oddaja poročil na AJPES, FURS, ZPIZ,...
Vodenje registra osnovnih sredstev
Letni davčni obračun in izdelava računovodskih izkazov 150€ 150€
Enkratni strošek vzpostavitve računovodstva 65€ 65€
Svetovanje skrbnika

*Cene so brez DDV

Brez DDV obračuna z DDV obračunom
RAČUNOVODSTVO 30 € mesečno 45 € mesečno
Število knjiženih računov do 20 / mesec
Mesečni obračun prispevkov za zavezanca / obračun plač
Mesečni obračun DDV
Oddaja poročil na AJPES, FURS, ZPIZ,...
Vodenje registra osnovnih sredstev
Letni davčni obračun in izdelava računovodskih izkazov 120€ 120€
Enkratni strošek vzpostavitve računovodstva 65€ 65€
Svetovanje skrbnika

*Cene so brez DDV

Brez DDV obračuna / without VAT z DDV obračunom / with VAT
RAČUNOVODSTVO / ACCOUNTING 50 € mesečno / 50€ monthly 85 € mesečno / 85€ monthly
Število knjiženih računov / Number of booked accounts do 20 mesečno / max 20 monthly
Mesečni obračun prispevkov za zavezanca/obračun plač / Monthly calculation of contributions for taxpayer/payroll
Mesečni obračun DDV / Monthly VAT calculation
Oddaja poročil na AJPES, FURS, ZPIZ,... / Reporting to AJPES, FURS, ZPIZ, ...
Vodenje registra osnovnih sredstev / Keeping a register of fixed assets
Letni davčni obračun in izdelava računovodskih izkazov / Annual tax return and the preparation of financial statements 120€ 120€
Enkratni strošek vzpostavitve računovodstva / One-time cost of setting up accounting 100 € 100 €
Svetovanje skrbnika / Advisor counseling

*Cene so brez DDV / * Prices are without VAT

Normiranec brez DDV obračuna
30 eur mesečno
65 eur
120 eur
Normiranec z DDV obračunom
40 eur mesečno
65 eur
120 eur
Normiranec brez DDV obračuna
50 eur mesečno
100 eur
120 eur
Normiranec z DDV obračunom
85 eur mesečno
100 eur
120 eur
S.P. brez DDV obračuna
50 eur mesečno
65 eur
150 eur
S.P. z DDV obračunom
85 eur mesečno
65 eur
150 eur

Za več informacij, neobvezujočo ponudbo ali sestanek izpolnite spodnji obrazec ali pa nas kontaktirajte na:

Več