Predložitev davčnega obračuna oziroma popravka davčnega obračuna na podlagi samoprijave

Zakon o davčnem postopku (ZDavP-2) v prvem odstavku 55. člena določa, da davčni zavezanec lahko predloži davčni obračun oziroma popravek davčnega obračuna na podlagi samoprijave najpozneje do:

  • začetka davčnega inšpekcijskega nadzora oziroma,
  • vročitve odmerne odločbe oziroma,
  • začetka postopka o prekršku oziroma,
  • začetka kazenskega postopka.

Z novelo ZDavP-2L, ki velja od 1. 7. 2019 dalje  je določeno, da predložitev davčnega obračuna oziroma popravka davčnega obračuna na podlagi samoprijave ni več mogoča, ko prvič nastopi ena izmed naštetih okoliščin.

Vir: FURS

2019-08-26T09:35:31+00:00 avgust 26th, 2019|Davki|

POMEMBNO OBVESTILO ZA NAŠE STRANKE IN PARTNERJE

Spričo zaostrene javno-zdravstvene situacije v državi zaradi novega koronavirusa (SARS-CoV -2), se vse več strank na nas obrača z vprašanji glede (nemotenega) zagotavljanja naših storitev.

Na tem mestu želimo izpostaviti, da imamo v Uniji pripravljene vse potrebne protokole, s pomočjo katerih bomo lahko nemoteno zagotavljali vse naše storitve, ne glede na splošno situacijo v državi. Vsi zaposleni (vse službe znotraj podjetja) imajo v primeru, da bi bilo to potrebno, med drugim omogočeno delo od doma, slednje pa je ustrezno urejeno oz. usklajeno tudi s pristojnimi državnimi inštitucijami.

Zagotavljamo torej, da bo delo Unije še naprej potekalo nemoteno, vse storitve pa bodo zagotovljene skladno z utečenimi terminskimi plani.