Potrebujete finančne vire za zagon ali širitev vašega podjetja?

Evropska komisija že nekaj časa ponuja dostop do spletne strani, ki (bodočim) podjetnikom in družbam, omogoča lažji dostop do informacij glede možnosti različnih vrst financiranja tako v Sloveniji kot tudi v drugih državah Evropske Unije. Podjetja lahko najdejo več kot 100 milijard evrov finančnih virov za obdobje 2014- 2020 skozi različne programe EU.

Trenutno so v Sloveniji dostopni različni viri financiranja s strani različnih bank in skladov.

Prav tako lahko samostojni podjetniki, ki se boste prvič vpisali v Poslovni register Slovenije, uveljavljate delno oprostitev plačila prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (ne pa za zdravstveno zavarovanje). S tem želi država zmanjšati obremenitev samozaposlenih oseb na začetku njihove podjetniške poti.

Samozaposlitev spodbuja tudi Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, ki trenutno ponuja spodbude za:

  • mlade podjetnike in podjetnice ter
  • ženske podjetnice.

Še vedno pa so na voljo različne spodbude v obliki subvencij in povračila prispevkov delodajalca za zaposlitev oseb v okviru delovnega razmerja za določen ali nedoločen čas. Več si lahko preberete na spletni strani Zavoda RS za zaposlovanje.

2018-11-12T09:14:45+00:00 november 12th, 2018|Finance, Podjetniki|