Podjetniki, poznate vse obvezne sestavine, ki jih morate navesti na računu?

Samostojni podjetniki opravljate dejavnost, zato se štejete za davčnega zavezanca, torej osebo, ki kjerkoli neodvisno opravlja katerokoli ekonomsko dejavnost, neglede na namen ali rezultat opravljanja dela.

Vsak davčni zavezanec mora zagotoviti, da sam, prejemnik ali tretja oseba v njegovem imenu in za njegov račun izda račun za dobavo blaga ali storitev, ki jih je opravil drugemu davčnemu zavezancu ali pravni osebi, ki ni davčni zavezanec oziroma v drugih primerih, ki jih določa Zakon o davku na dodano vrednost (dobava blaga iz tretjega in četrtega odstavka 20. člena in dobave blaga, opravljene pod pogoji iz 46. člena), razen kadar zakon določa izjemo. Obveznost izdaje računa pa velja v večini primerov tudi za opravljena predplačila.

Račun lahko izdate v fizični ali elektronski obliki.

Zakon o davku na dodano vrednost v 82. členu določa obvezne podatke, ki jih morate navesti vsi davčni zavezanci, identificirani za namene DDV, kadar za vas obstaja obveznost izdaje računa. Če niste identificirani za namene DDV, pa morate na računu navesti vsaj naslednje podatke:

  • datum izdaje računa;
  • zaporedno številko, ki omogoča identifikacijo računa;
  • svojo firmo oziroma ime in sedež oziroma stalno prebivališče;
  • svojo davčno številko;
  • podatek o količini in vrsti dobavljenega blaga oziroma obsegu in vrsti opravljenih storitev;
  • prodajno ceno blaga oziroma storitve (brez DDV);
  • skupno vrednost prodanega blaga oziroma opravljene storitve (brez DDV);
  • navedbo ustrezne klavzule o oprostitvi obračunavanja DDV.

Ne pozabite, da morate hraniti račune najmanj 10 let po poteku leta, na katerega se računi nanašajo oziroma 20 let za račune, ki se nanašajo na nepremičnine.

Za več informacij nas kontaktirajte.

2019-01-22T14:45:41+00:00 januar 22nd, 2019|Finance, Podjetniki, Zakonodaja|