Podjetniki in drugi zasebniki, ki za namene dejavnosti uporabljate osebni bančni račun, hitro na banko!

Stari Zakon o plačilnih storitvah in sistemih ZPlaSS je nadomestil Zakon o plačilnih storitvah, storitvah izdajanja elektronskega denarja in plačilnih sistemih ZPlaSSIED (Uradni list RS, št. 7/18 in 9/18 – popr.). Določbe o registru transakcijskih računov, ki ga vodi AJPES , se začnejo uporabljati 1.7.2018.

Kot vemo, davčni predpisi od pravnih oseb in drugih oseb, ki so dolžne voditi poslovne knjige ali evidence, zahteva, da imajo odprt transakcijski račun (37.č. ZDavP-2).

Zakon ne predpisuje niti vrste računa niti ponudnika plačilnih storitev, pri katerem bo zavezanec odprl račun, kar pomeni, da je to svobodna izbira vsakega posameznega zavezanca. V praksi to pomeni, da lahko manjši podjetniki in zasebniki (predvsem tisti, ki nimajo veliko denarnih transakcij) poslujejo z »navadnim« transakcijskim računom, torej računom, ki ga uporabljajo kot občani. Številka njihovega bančnega računa doslej ni bila razvidna iz registra transakcijskih računov poslovnih subjektov, kar pomeni, da izbira takega računa ni bila primerna za tiste, ki so kupovali na odloženo plačilo ali se prijavljali na razpise in druge vire financiranja. Edina obveznost, ki jo imajo, pa je, v davčni register sporočiti številko plačilnega računa, na kar pa morajo biti pozorni vsi zavezanci – še posebej tisti, ki imajo račun odprt v tujini (49.-55.čl. ZFU).

Nov zakon ZPlaSSIED določa, da se s 1.7.2018 za namen javnega in brezplačnega dostopa do podatkov v registru transakcijskih računov pri AJPES-u obdeluje tudi podatek, da se transakcijski račun, katerega imetnik je fizična oseba, uporablja za opravljanje dejavnosti.

To pomeni, da fizične račune lahko še naprej uporabljajo svoj osebni račun tudi za namene dejavnosti, vendar pa morajo ta podatek zagotoviti svojemu ponudniku plačilnih storitev, torej svoji banki. Novi zasebniki to sporočijo pred prvo uporabo osebnega bančnega računa tudi za namene dejavnosti, tisti, ki pa ga že uporabljajo, morajo to sporočili svoji banki najkasneje do 1.7.2018.

Za kršitev je predvidena globa med 500 do 5.000 EUR.

2018-06-28T12:01:18+00:00 junij 28th, 2018|Računovodstvo, Zakonodaja|

POMEMBNO OBVESTILO ZA NAŠE STRANKE IN PARTNERJE

Spričo zaostrene javno-zdravstvene situacije v državi zaradi novega koronavirusa (SARS-CoV -2), se vse več strank na nas obrača z vprašanji glede (nemotenega) zagotavljanja naših storitev.

Na tem mestu želimo izpostaviti, da imamo v Uniji pripravljene vse potrebne protokole, s pomočjo katerih bomo lahko nemoteno zagotavljali vse naše storitve, ne glede na splošno situacijo v državi. Vsi zaposleni (vse službe znotraj podjetja) imajo v primeru, da bi bilo to potrebno, med drugim omogočeno delo od doma, slednje pa je ustrezno urejeno oz. usklajeno tudi s pristojnimi državnimi inštitucijami.

Zagotavljamo torej, da bo delo Unije še naprej potekalo nemoteno, vse storitve pa bodo zagotovljene skladno z utečenimi terminskimi plani.