Podaljšan rok za oddajo davčnih obračunov DDPO in DohDej – najkasneje do 8. 4. 2019

Delovanje sistema eDavki je zaradi tehničnih težav upočasnjeno, kar povzroča težave zavezancem in pooblaščencem pri vnosu podatkov v davčni obračun DDPO in DohDej in v priloge, ki so sestavni del obračuna.

Rok za oddajo davčnih obračunov DDPO in DohDej se letos izteče v ponedeljek, 1. 4. 2019, zato Finančna uprava RS (FURS) obvešča predvsem računovodske servise, pa tudi ostale zavezance, da za davčne obračune DDPO in DohDej, ki bodo oddani z zamudo, vendar najkasneje do 8. 4. 2019, ne bo kaznovala zaradi prepozne oddaje.

V teh primerih naj se davčni obračun odda kot O – original, kljub opozorilu o prekoračitvi zakonskega roka za oddajo in napotitvi na oddajo samoprijave ali oddajo davčnega obračuna po 52. členu ZDavP-2. V primeru, da bodo zavezanci imeli po davčnem obračunu, oddanem po zakonskem roku za oddajo, obveznost za doplačilo, je potrebno obveznost poravnati najkasneje do 3. 5. 2019, vračilo morebitnega preplačila po obračunu, pa bo FURS v primeru, da bo davčni obračun oddan do 8. 4. 2019, prav tako izvedel do 3.5.2019.

AJPES ne bo podaljšal roka za oddajo letnih poročil

AJPES nima pravnih podlag za podaljšanje roka za oddajo letnih poročil. Tudi portal AJPES deluje nemoteno.

AJPES opozarja, naj se letno poročilo odda v strukturirani obliki najkasneje do 1. aprila 2019. Predložitev v tej obliki kasneje ne bo več mogoča in bo predmet prekrškovnega postopka.

2019-03-26T11:42:47+00:00 marec 26th, 2019|Davki|

POMEMBNO OBVESTILO ZA NAŠE STRANKE IN PARTNERJE

Spričo zaostrene javno-zdravstvene situacije v državi zaradi novega koronavirusa (SARS-CoV -2), se vse več strank na nas obrača z vprašanji glede (nemotenega) zagotavljanja naših storitev.

Na tem mestu želimo izpostaviti, da imamo v Uniji pripravljene vse potrebne protokole, s pomočjo katerih bomo lahko nemoteno zagotavljali vse naše storitve, ne glede na splošno situacijo v državi. Vsi zaposleni (vse službe znotraj podjetja) imajo v primeru, da bi bilo to potrebno, med drugim omogočeno delo od doma, slednje pa je ustrezno urejeno oz. usklajeno tudi s pristojnimi državnimi inštitucijami.

Zagotavljamo torej, da bo delo Unije še naprej potekalo nemoteno, vse storitve pa bodo zagotovljene skladno z utečenimi terminskimi plani.