Oglaševanje preko Airbnb ali Bookinga in obveznost za registracijo za namene DDV

Pri oddajanju stanovanj v turistični najem gre za storitve, za katere je po  Direktivi o DDV (določbe povzete v  Zakonu o davku na dodano vrednost) določena obrnjena davčna obveznost.

FURS obvešča, da bo v začetku leta 2020 izvajal poostrene nadzore, in poziva, da se zavezanci, ki oddajajo stanovanja v turistični najem, čim prej identificirajo za namene DDV, če tega niso še storili. Identifikacijo za DDV ter oddajo mesečnih obračunov DDV za nazaj lahko zavezanci opravijo kot samoprijavo in se s tem izognejo globam.

Vir: FURS

2019-12-17T09:18:12+00:00 december 10th, 2019|Davki|

POMEMBNO OBVESTILO ZA NAŠE STRANKE IN PARTNERJE

Spričo zaostrene javno-zdravstvene situacije v državi zaradi novega koronavirusa (SARS-CoV -2), se vse več strank na nas obrača z vprašanji glede (nemotenega) zagotavljanja naših storitev.

Na tem mestu želimo izpostaviti, da imamo v Uniji pripravljene vse potrebne protokole, s pomočjo katerih bomo lahko nemoteno zagotavljali vse naše storitve, ne glede na splošno situacijo v državi. Vsi zaposleni (vse službe znotraj podjetja) imajo v primeru, da bi bilo to potrebno, med drugim omogočeno delo od doma, slednje pa je ustrezno urejeno oz. usklajeno tudi s pristojnimi državnimi inštitucijami.

Zagotavljamo torej, da bo delo Unije še naprej potekalo nemoteno, vse storitve pa bodo zagotovljene skladno z utečenimi terminskimi plani.