Neodbitni DDV pri najemih

Od 1.1.2019 veljajo nova pravila računovodskih standardov za najemojemalce. Ti morajo s 1.1.2019 oziroma kasneje na datum začetka najema v svoji bilanci stanja izkazati tako predmet najema kot tudi obveznost iz najema, in sicer po sedanji vrednosti najemnin, ki na ta dan še niso plačane. Predmet najema se v bilanci izkaže kot sredstvo, ki predstavlja pravico do uporabe.

Ker so bila v strokovni javnosti različna tolmačenja, kako obravnavati neodbitni DDV, torej DDV, do odbitka katerega podjetje ali druga organizacija nima pravice (npr. od osebnega avtomobila), pri izračunu te pravice do uporabe, je sedaj v zvezi s tem dana razlaga, da se neodbitni DDV prav tako vključi v nabavno vrednost najetega sredstva, ki se nato amortizira.

Strokovna razlaga (PR-RAČ 5-4/19) je objavljena v reviji SIRIUS 4/2019, izdani avgusta 2019, na spletni strani Slovenskega inštituta za revizijo.

2019-08-28T11:02:27+00:00 avgust 28th, 2019|Davki|

POMEMBNO OBVESTILO ZA NAŠE STRANKE IN PARTNERJE

Spričo zaostrene javno-zdravstvene situacije v državi zaradi novega koronavirusa (SARS-CoV -2), se vse več strank na nas obrača z vprašanji glede (nemotenega) zagotavljanja naših storitev.

Na tem mestu želimo izpostaviti, da imamo v Uniji pripravljene vse potrebne protokole, s pomočjo katerih bomo lahko nemoteno zagotavljali vse naše storitve, ne glede na splošno situacijo v državi. Vsi zaposleni (vse službe znotraj podjetja) imajo v primeru, da bi bilo to potrebno, med drugim omogočeno delo od doma, slednje pa je ustrezno urejeno oz. usklajeno tudi s pristojnimi državnimi inštitucijami.

Zagotavljamo torej, da bo delo Unije še naprej potekalo nemoteno, vse storitve pa bodo zagotovljene skladno z utečenimi terminskimi plani.