Ne spreglejte 2019-07-15T13:28:25+00:00

Nasveti s področja računovodstva,
davkov, zakonodaje, financ in kadrov.

Bodite vedno na tekočem,
prijavite se na naše e-novice.

Prijava na e-novice

Novice, obvestila, napotki …

⇒ BLOG objave

2503, 2020

Komunikacija vodstva z zaposlenimi v času izrednih razmer

marec 25th, 2020|Categories: Blog|

Znašli smo se v času številnih vprašanj, negotovosti in dvomov. Čeprav smo mislili, da smo na takšne situacije pripravljeni z določenimi protokoli in scenariji, pa je iz dneva v dan čutiti  moč posledic koronavirusa na vseh področjih. Poslovni procesi so se takorekoč čez noč spremenili in ogromno zaposlenih je ostalo [...]

2402, 2020

Kdaj govorimo o pravem tristranskem poslu?

februar 24th, 2020|Categories: Blog|

Tristranski posli so verižni posli, v katerih sodelujejo trije davčni zavezanci, identificirani za namene DDV, vsak v svoji državi članici. To so dobavitelj, pridobitelj in prejemnik blaga. Davčni zavezanec (dobavitelj blaga iz ene države članice) izda račun za dobavo blaga znotraj Unije davčnemu zavezancu (pridobitelju blaga v drugi državi članici) [...]

1202, 2020

Oddaja letnega davčnega obračuna za samostojne podjetnike – kaj morate vedeti?

februar 12th, 2020|Categories: Blog|

Samostojni podjetniki (s.p.), ki davčno osnovo ugotavljajo z upoštevanjem normiranih odhodkov, morajo davčni obračun oddati najkasneje do konca marca. Letnega poročila pa s.p. normirancu ni potrebno sestaviti. Za dohodek iz dejavnosti velja, da se vedno ugotavlja za leto, ki je enako koledarskemu. Izjema je  začetek ali prenehanje opravljanja dejavnosti med [...]

2701, 2020

Obvezni večstranski pobot

januar 27th, 2020|Categories: Blog|

Namen obveznega večstranskega pobota je zmanjšanje medsebojne zadolženosti gospodarskih subjektov. Upravljavec večstranskega pobota je AJPES, ki sprejema prijave elektronsko prek spletne aplikacije ePobot. V ePobot se prijavljajo zgolj obveznosti, kjer sta tako upnik kot dolžnik vpisana v Poslovni register, torej ne prijavljamo tujih dobaviteljev. Obvezni večstranski pobot se izvaja enkrat [...]

2001, 2020

Vračilo DDV plačanega v tujini

januar 20th, 2020|Categories: Blog|

Slovenski davčni zavezanec lahko zahteva vračilo DDV, ki ga je plačal za blago ali storitve v drugi državi članici EU oziroma v tretjih državah. Pravila in pogoje za vračilo v posamezni državi pa lahko davčni zavezanec pridobi pri davčnem organu v tisti tuji državi, v kateri mu je bil zaračunan [...]

1301, 2020

Vpis v register dejanskih lastnikov

januar 13th, 2020|Categories: Blog|

Register dejanskih lastnikov (RDL) je baza podatkov, v kateri se zbirajo podatki o dejanskih lastnikih z namenom zagotavljanja transparentnosti lastniških struktur poslovnih subjektov in onemogočanja zlorab poslovnih subjektov za pranje denarja in financiranje terorizma. Dejanski lastnik je vsaka fizična oseba, ki je končni lastnik poslovnega subjekta ali jo nadzira ali [...]

601, 2020

Kaj mora vsebovati račun?

januar 6th, 2020|Categories: Blog|

Vsak davčni zavezanec mora zagotoviti, da je račun izdan za: dobave blaga ali storitev, ki jih je opravil drugemu davčnemu zavezancu ali pravni osebi, ki ni davčni zavezanec; dobave blaga iz tretjega in četrtega odstavka 20. člena ZDDV-1 dobave blaga, opravljene pod pogoji iz 46. člena ZDDV-1 vsako predplačilo, ki [...]

2811, 2019

Kdo mora predložiti zahtevek za izdajo identifikacijske številke za DDV?

november 28th, 2019|Categories: Blog|

Davčni zavezanec, za katerega je verjetno, da bo v 12 mesecih presegel 50.000 evrov obdavčljivega prometa. Davčni zavezanec, ki opravlja storitve, za katere mora v skladu s 196. členom Direktive Sveta 2006/112/ES plačati DDV izključno prejemnik storitve. Davčni zavezanec, za katerega se na ozemlju Republike Slovenije opravijo storitve, za katere [...]

2011, 2019

Kje in kako preverim veljavnost identifikacijske številke za DDV kupca?

november 20th, 2019|Categories: Blog|

Veljavnost identifikacijskih številk za DDV slovenskih davčnih zavezancev lahko preverimo po seznamih davčnih zavezancev objavljenih na spletni FURS na povezavi TUKAJ. Za davčne zavezance iz držav članic EU pa lahko veljavnost identifikacijske številke za DDV preverimo preko spletne povezave TUKAJ. Preko navedenih povezav lahko pridobimo informacijo o tem, ali je [...]

611, 2019

Kaj mora mali davčni zavezanec vedeti o DDV, če opravi storitev v EU?

november 6th, 2019|Categories: Blog|

Davčni zavezanec, ki ima sedež v Sloveniji in opravlja storitve na ozemlju druge države članice, za katere je plačnik DDV po splošnem pravilu izključno prejemnik storitev, mora predložiti zahtevek za izdajo identifikacijske številke za DDV. Zahtevek za izdajo identifikacijske številke predloži v elektronski obliki (v sistemu eDavki ali neposredno po [...]

2403, 2020

Sprejet Zakon o interventnih ukrepih na področju plač in prispevkov (ZIUPPP)

marec 24th, 2020|Categories: Zakonodaja|

S strani Državnega zbora je bil potrjen Zakon o interventnih ukrepih na področju plač in prispevkov (ZIUPPP), ki bo začel veljati predvidoma 28. marca 2020. Namenjen je ublažitvi posledic zaradi epidemije koronavirusa Covid-19. Z navedenim interventnim zakonom se ureja: delno povračilo nadomestil plače za čas čakanja na delo, povračilo plače [...]

2806, 2019

Kako bo priznana amortizacija za poslovne najeme?

junij 28th, 2019|Categories: Davki, Zakonodaja|

Po SRS in MSRP veljajo s 1.1.2019 nova pravila za najemnike. Za tiste najeme, ki jih bo po spremenjeni zakonodaji potrebno usredstviti oz. kapitalizirati (t.j. vnesti med svoja sredstva v bilanco stanja), je ostalo odprto vprašanje, kako bodo za davčne namene priznani odhodki amortizacije in obresti. Te bodo namreč najemniki [...]

2606, 2019

Sobodajalci – vsak izdani račun je potrebno davčno potrditi

junij 26th, 2019|Categories: Ali ste vedeli?, Zakonodaja|

Sobodajalci, ki svoje namestitve oddajate preko portalov, kot sta Airbnb ali Booking, morate vsakemu gostu izdati račun in ga davčno potrditi, tudi v primeru, da je gost znesek storitve že plačal neposredno na TRR portala (Airbnb, Booking) in od njega prejel račun. »Če gost plača nastanitev z gotovino ali pa [...]

2903, 2019

Višje izplačilo regresa za letni dopust mora potrditi le še Državni zbor

marec 29th, 2019|Categories: Davki, Plače, Zakonodaja|

Vlada Republike Slovenije je sprejela predlog sprememb novel zakonov o pokojninskem in invalidskem zavarovanju ter dohodnini in ga poslala v Državni zbor v odločanje. Zato lahko že letos pričakujemo izplačilo višjega regresa, saj se v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja ne bo všteval znesek regresa za letni dopust do [...]

1403, 2019

S katerimi davčnimi olajšavami lahko znižate svojo davčno osnovo za leto 2018?

marec 14th, 2019|Categories: Davki, Finance, Zakonodaja|

Davčni zavezanci, ki v svojih poslovnih knjigah za leto 2018 izkazujejo dobiček oziroma pozitivno davčno osnovo, lahko v davčnem obračunu uveljavljajo različne davčne olajšave in s tem zmanjšajo svojo davčno osnovo ter posledično davčno obveznost. Vse davčne olajšave se lahko davčni zavezanci koristijo največ do višine davčne osnove, kar pomeni, [...]

2502, 2019

Tudi samostojni podjetniki ste zavezani za poročanje o odpadni embalaži

februar 25th, 2019|Categories: Ali ste vedeli?, Zakonodaja|

Skladno z Uredbo o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo morate: embalerji, pridobitelji blaga, proizvajalci embalaže in pridobitelji embalaže najpozneje do 31. marca 2019 v pisni ali elektronski obliki Agenciji Republike Slovenije za okolje, poročati o količini embalaže dani v promet v letu 2018, razen če plačujete okoljsko dajatev za [...]

1302, 2019

Oddaja vloge za vzdrževane družinske člane in uveljavljanje olajšave

februar 13th, 2019|Categories: Davki, Zakonodaja|

Do 5.2.2019 je bilo mogoče oddati vlogo za vzdrževane družinske člane v papirni obliki, od 6.2.2019 dalje namreč poteka v Finančni upravi RS vnašanje podatkov iz papirnatih vlog za uveljavljanje olajšave za vzdrževane družinske člane v informacijski sistem. V času vnosa teh podatkov bo ostal portal odprt tudi za zunanjo [...]

602, 2019

Napoved za odmero dohodnine za leto 2018

februar 6th, 2019|Categories: Davki, Finance, Zakonodaja|

Radi bi vas opomnili, da se bliža rok za vložitev napovedi za odmero dohodnine. Oddaja se napoved za leto 2018, rok za vložitev napovedi za odmero dohodnine pa je 28. 2. 2019. Oddati je potrebno napoved za odmero dohodnine iz kapitala (dobička od odsvojitve vrednostnih papirjev in drugih deležev ter [...]

402, 2019

Sprememba obračunskega obdobja DDV-O

februar 4th, 2019|Categories: Davki, Zakonodaja|

FURS obvešča, da bo od 7. 2. 2019 (od 13.00 ure dalje) do predvidoma 9. 2. 2019 potekala sprememba davčnega obdobja za vse davčne zavezance, ki se jim spremeni davčno obdobje na podlagi obdavčljivega prometa v letu 2018. V tem času bo oddaja obrazcev DDV-O, VIES-KP in PD-O  zaprta za [...]

2901, 2019

Pregled nad plačanimi prispevki za socialno varnost

januar 29th, 2019|Categories: Finance, Zakonodaja|

Od sedaj lahko mesečno spremljate, ali delodajalec plačuje prispevke za socialno varnost. Na voljo je namreč brezplačna mobilna aplikacija eDavki, ki vam v primeru da vam delodajalec v preteklem mesecu ni obračunal in/ali plačal prispevkov za socialno varnost, na vaš telefon pošlje obvestilo. Obvestilo boste prejeli tudi, če bo aplikacija zaprta. Nikakršna aktivnost [...]

2503, 2020

Komunikacija vodstva z zaposlenimi v času izrednih razmer

marec 25th, 2020|Categories: Blog|

Znašli smo se v času številnih vprašanj, negotovosti in dvomov. Čeprav smo mislili, da smo na takšne situacije pripravljeni z določenimi protokoli in scenariji, pa je iz dneva v dan čutiti  moč posledic koronavirusa na vseh področjih. Poslovni procesi so se takorekoč čez noč spremenili in ogromno zaposlenih je ostalo [...]

2403, 2020

Sprejet Zakon o interventnih ukrepih na področju plač in prispevkov (ZIUPPP)

marec 24th, 2020|Categories: Zakonodaja|

S strani Državnega zbora je bil potrjen Zakon o interventnih ukrepih na področju plač in prispevkov (ZIUPPP), ki bo začel veljati predvidoma 28. marca 2020. Namenjen je ublažitvi posledic zaradi epidemije koronavirusa Covid-19. Z navedenim interventnim zakonom se ureja: delno povračilo nadomestil plače za čas čakanja na delo, povračilo plače [...]

2303, 2020

Podaljšanje roka tudi za priglasitev ugotavljanja davčne osnove na podlagi dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov

marec 23rd, 2020|Categories: Davki|

Davčni zavezanci, ki opravljate dejavnost in bi v letošnjem letu želeli ugotavljati davčno osnovo na podlagi dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov, lahko to storite najkasneje do 31. maja oziroma do poteka roka za preložitev obračuna dohodnine od dohodka iz dejavnosti. Ker je 31. maj nedelja, se rok dejansko izteče šele [...]

2003, 2020

Blažitev posledic koronavirusa za s.p.- je – odlog prispevkov za socialno varnost

marec 20th, 2020|Categories: Podjetniki|

Samozaposlenim, ki nimajo drugih zaposlenih, in je ta samozaposlitev njihova edina podlaga za vključitev v obvezno socialno zavarovanje, bo avtomatično zagotovljen odlog plačila prispevkov, ki zapadejo v plačilo aprila, maja in junija 2020. Neporavnane prispevke morajo upravičenci poravnati najkasneje do 31.3.2022, pri čemer zamudne obresti ne tečejo. Do navedenega ukrepa pa [...]

1803, 2020

Spletni seminar o možnostih za delodajalce v Sloveniji v času koronavirusa SARS-CoV-2

marec 18th, 2020|Categories: Podjetniki|

V naši hiši se je doslej ta čas v letu vrtel predvsem okoli oddaje letnih poročil. Letos pa smo del pozornosti primorani nameniti pandemiji koronavirusa. Situacija je nevsakdanja in take so tudi dileme povezane z njo. V zadnjem tednu je bilo ogromno vprašanj predvsem okoli možnosti, ki so na voljo [...]

1803, 2020

Končni rok za oddajo davčnega obračuna in letnih poročil bo najverjetneje 31. maj 2020

marec 18th, 2020|Categories: Računovodstvo|

Obveščamo vas, da je Vlada na včerajšnji seji (17.3.2020) določila besedilo predloga Zakona o interventnih ukrepih na javnofinančnem področju. Z njim bo davčnim zavezancem v teh razmerah omogočila lažje izpolnjevanje davčnih obveznosti. Med drugim so predvideni naslednji ukrepi: rok za predložitev davčnega obračuna akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti in [...]

1603, 2020

Posebno obvestilo Ministrstva za finance: »Podaljšali se bodo roki za predložitev obrazcev in druge dokumentacije državnim organom (FURS, AJPES)«

marec 16th, 2020|Categories: Podjetniki|

V Sloveniji je zaradi izredne situacije razglasitve epidemije in močno poslabšanih gospodarskih kazalnikov vlada v soboto začasno zadržala sredstva in jih preusmerja v proračunsko rezervo. Ta sredstva so namenjena zdravljenju ljudi in za aktivnosti, ki bodo omejile širjenje koronavirusa, kasneje pa pomagala pri odpravi posledic le-tega. Z rešitvami za podjetja [...]

1603, 2020

Kaj predvideva predlog Interventnega zakona za ohranitev delovnih mest?

marec 16th, 2020|Categories: Drugo|

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je pripravilo predlog Zakona o interventnem ukrepu delnega povračila nadomestila plače, s katerim želi ministrstvo zagotoviti ukrepe za varstvo delavcev in delodajalcev. Interventni zakon je pripravljen za sprejem po nujnem postopku v Državnem zboru. Zakon predvideva ukrepe v dveh primerih: ko [...]

1603, 2020

Osebni prevzem dokumentacije na FURS do preklica ne bo mogoč

marec 16th, 2020|Categories: Drugo|

Finančna uprava Republike Slovenije (v nadaljevanju FURS) zaradi omejitve širjenja korona virusa do preklica uvaja določene ukrepe, ki zadevajo način samega poslovanja. FURS bo tako do nadaljnjega papirno dokumentacijo odpošiljal samo po pošti - osebni prevzem na finančnih uradih ne bo mogoč. FURS davčne zavezance poziva na naslednje: Vloge, ugovore, [...]

1303, 2020

Do kakšnega nadomestila boste upravičeni, če boste v naslednjih dneh oz. tednih ostali doma?

marec 13th, 2020|Categories: Drugo|

Vlada je na včerajšnji seji sprejela sklep, s katerim se bodo v ponedeljek začasno (predvidoma za 14 dni) zaprla vrata vzgojno-izobraževalnih ustanov, kamor sodijo vrtci, šole in univerze. Izjema so vzgojno-izobraževalne ustanove, ki delajo z mladostniki s čustvenimi in vedenjskimi motnjami, ki jih v te ustanove napoti sodišče ter posamezne [...]

Prijava na e-novice

POMEMBNO OBVESTILO ZA NAŠE STRANKE IN PARTNERJE

Spričo zaostrene javno-zdravstvene situacije v državi zaradi novega koronavirusa (SARS-CoV -2), se vse več strank na nas obrača z vprašanji glede (nemotenega) zagotavljanja naših storitev.

Na tem mestu želimo izpostaviti, da imamo v Uniji pripravljene vse potrebne protokole, s pomočjo katerih bomo lahko nemoteno zagotavljali vse naše storitve, ne glede na splošno situacijo v državi. Vsi zaposleni (vse službe znotraj podjetja) imajo v primeru, da bi bilo to potrebno, med drugim omogočeno delo od doma, slednje pa je ustrezno urejeno oz. usklajeno tudi s pristojnimi državnimi inštitucijami.

Zagotavljamo torej, da bo delo Unije še naprej potekalo nemoteno, vse storitve pa bodo zagotovljene skladno z utečenimi terminskimi plani.