Ne spreglejte 2019-07-15T13:28:25+00:00

Nasveti s področja računovodstva,
davkov, zakonodaje, financ in kadrov.

Bodite vedno na tekočem,
prijavite se na naše e-novice.

Prijava na e-novice

Novice, obvestila, napotki …

⇒ BLOG objave

904, 2020

Kako ohraniti likvidnost podjetja v kriznem obdobju?

april 9th, 2020|Categories: Blog|

V času kriznih razmer sta na preizkušnji tako kapitalska ustreznost, kot tudi likvidnost marsikaterega slovenskega in tujega podjetja. Zaradi navedenega je izjemno pomembno, da managerji izbirate prave ukrepe, da ohranite svoja podjetja pri življenju. Kako torej zagotoviti likvidnost ob hkratni prepovedi ali omejitvi poslovanja? Z izbiro tistih možnosti, ki ustrezajo [...]

2503, 2020

Komunikacija vodstva z zaposlenimi v času izrednih razmer

marec 25th, 2020|Categories: Blog|

Znašli smo se v času številnih vprašanj, negotovosti in dvomov. Čeprav smo mislili, da smo na takšne situacije pripravljeni z določenimi protokoli in scenariji, pa je iz dneva v dan čutiti  moč posledic koronavirusa na vseh področjih. Poslovni procesi so se takorekoč čez noč spremenili in ogromno zaposlenih je ostalo [...]

2402, 2020

Kdaj govorimo o pravem tristranskem poslu?

februar 24th, 2020|Categories: Blog|

Tristranski posli so verižni posli, v katerih sodelujejo trije davčni zavezanci, identificirani za namene DDV, vsak v svoji državi članici. To so dobavitelj, pridobitelj in prejemnik blaga. Davčni zavezanec (dobavitelj blaga iz ene države članice) izda račun za dobavo blaga znotraj Unije davčnemu zavezancu (pridobitelju blaga v drugi državi članici) [...]

1202, 2020

Oddaja letnega davčnega obračuna za samostojne podjetnike – kaj morate vedeti?

februar 12th, 2020|Categories: Blog|

Samostojni podjetniki (s.p.), ki davčno osnovo ugotavljajo z upoštevanjem normiranih odhodkov, morajo davčni obračun oddati najkasneje do konca marca. Letnega poročila pa s.p. normirancu ni potrebno sestaviti. Za dohodek iz dejavnosti velja, da se vedno ugotavlja za leto, ki je enako koledarskemu. Izjema je  začetek ali prenehanje opravljanja dejavnosti med [...]

2701, 2020

Obvezni večstranski pobot

januar 27th, 2020|Categories: Blog|

Namen obveznega večstranskega pobota je zmanjšanje medsebojne zadolženosti gospodarskih subjektov. Upravljavec večstranskega pobota je AJPES, ki sprejema prijave elektronsko prek spletne aplikacije ePobot. V ePobot se prijavljajo zgolj obveznosti, kjer sta tako upnik kot dolžnik vpisana v Poslovni register, torej ne prijavljamo tujih dobaviteljev. Obvezni večstranski pobot se izvaja enkrat [...]

2001, 2020

Vračilo DDV plačanega v tujini

januar 20th, 2020|Categories: Blog|

Slovenski davčni zavezanec lahko zahteva vračilo DDV, ki ga je plačal za blago ali storitve v drugi državi članici EU oziroma v tretjih državah. Pravila in pogoje za vračilo v posamezni državi pa lahko davčni zavezanec pridobi pri davčnem organu v tisti tuji državi, v kateri mu je bil zaračunan [...]

1301, 2020

Vpis v register dejanskih lastnikov

januar 13th, 2020|Categories: Blog|

Register dejanskih lastnikov (RDL) je baza podatkov, v kateri se zbirajo podatki o dejanskih lastnikih z namenom zagotavljanja transparentnosti lastniških struktur poslovnih subjektov in onemogočanja zlorab poslovnih subjektov za pranje denarja in financiranje terorizma. Dejanski lastnik je vsaka fizična oseba, ki je končni lastnik poslovnega subjekta ali jo nadzira ali [...]

601, 2020

Kaj mora vsebovati račun?

januar 6th, 2020|Categories: Blog|

Vsak davčni zavezanec mora zagotoviti, da je račun izdan za: dobave blaga ali storitev, ki jih je opravil drugemu davčnemu zavezancu ali pravni osebi, ki ni davčni zavezanec; dobave blaga iz tretjega in četrtega odstavka 20. člena ZDDV-1 dobave blaga, opravljene pod pogoji iz 46. člena ZDDV-1 vsako predplačilo, ki [...]

2811, 2019

Kdo mora predložiti zahtevek za izdajo identifikacijske številke za DDV?

november 28th, 2019|Categories: Blog|

Davčni zavezanec, za katerega je verjetno, da bo v 12 mesecih presegel 50.000 evrov obdavčljivega prometa. Davčni zavezanec, ki opravlja storitve, za katere mora v skladu s 196. členom Direktive Sveta 2006/112/ES plačati DDV izključno prejemnik storitve. Davčni zavezanec, za katerega se na ozemlju Republike Slovenije opravijo storitve, za katere [...]

2011, 2019

Kje in kako preverim veljavnost identifikacijske številke za DDV kupca?

november 20th, 2019|Categories: Blog|

Veljavnost identifikacijskih številk za DDV slovenskih davčnih zavezancev lahko preverimo po seznamih davčnih zavezancev objavljenih na spletni FURS na povezavi TUKAJ. Za davčne zavezance iz držav članic EU pa lahko veljavnost identifikacijske številke za DDV preverimo preko spletne povezave TUKAJ. Preko navedenih povezav lahko pridobimo informacijo o tem, ali je [...]

2105, 2020

Vlada v Državni zbor pošilja predlog #PKP3

maj 21st, 2020|Categories: Drugo, Podjetniki, Zakonodaja|

Vlada je koalicijskim partnerjem predstavila novi, tretji paket protikorona ukrepov (#PKP3). Končni predlog #PKP3 sedaj pošilja v Državni Zbor. Novi ukrep, ki ga prinaša novi #PKP3 je subvencioniranje krajšega delovnega časa. Delodajalec bo zaradi začasne nezmožnosti zagotavljanja dela iz poslovnih razlogov, odredil delo s krajšim delovnim časom ob hkratni delni [...]

405, 2020

Obvestilo: Na eDavkih onemogočena oddaja IZJAVE za nosilce dejavnosti na podlagi interventnega zakona

maj 4th, 2020|Categories: Drugo, Podjetniki, Zakonodaja|

Obveščamo vas, da je trenutno na eDavkih onemogočena oddaja izjave NF-COVID19 za nosilce dejavnosti*, s katero je na podlagi interventnega zakona mogoče uveljaviti dva ukrepa, in sicer: oprostitev plačila prispevkov za socialna zavarovanja in izplačilo temeljnega dohodka. Kot pojasnjujejo na FURS, bo oddaja izjave predvidoma ponovno omogočena jutri, v torek [...]

405, 2020

Od 1. 5. 2020 v veljavi novela ZIUZEOP – možnost uveljavljanja nekaterih ukrepov še tekom tega tedna

maj 4th, 2020|Categories: Podjetniki, Računovodstvo, Zakonodaja|

Kot smo že poročali je Državni zbor 28. aprila 2020 sprejel novelo Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo, s katerim je popravil in dopolnil že sprejete interventne ukrepe prvega proti korona paketa (»PKP2«). Novela je začela veljati naslednji dan po [...]

2904, 2020

Državni zbor sprejel novelo prvega proti korona paketa

april 29th, 2020|Categories: Plače, Podjetniki, Računovodstvo, Zakonodaja|

Državni zbor je 28. 4. 2020 na izredni seji sprejel Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije covid-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP-A), s katerim popravlja in dopolnjuje že sprejete interventne ukrepe t.i. prvega proti korona paketa (»PKP1«). Katere so bistvene [...]

2804, 2020

FURS objavil seznam upravičencev do mesečnega temeljnega dohodka in oprostitve plačila prispevkov za socialno varnost – upravičenci, bodite pozorni na rok za oddajo vloge

april 28th, 2020|Categories: Plače, Računovodstvo, Zakonodaja|

V Zakonu o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo je določeno, da je izjava upravičenca, da zaradi epidemije ne more opravljati dejavnosti ali jo opravlja v bistveno zmanjšanem obsegu, informacija javnega značaja in se objavi na spletnih straneh FURS-a. Potrebna je za [...]

2304, 2020

Novi predlog PKP2: Kakšni so novi pogoji za finančno pomoč podjetjem?

april 23rd, 2020|Categories: Plače, Podjetniki, Računovodstvo, Zakonodaja|

Vlada RS je v sredo, 22. 4. 2020, predstavila spremembe, ki bodo predvidoma veljale za nazaj, od 13. 3. 2020 dalje. Naši svetovalci Unija Consulting so pripravili  hitri pregled predlaganih sprememb finančnih ukrepov. Preverite kakšne možnosti imate kot podjetje, podjetnik ali delodajalec: TUKAJ Vabljeni tudi k ogledu brezplačnega spletnega seminarja o novostih [...]

2204, 2020

Objavljen je novi predlog zakona o zagotovitvi dodatne likvidnosti gospodarstvu za omilitev posledic epidemije COVID-19

april 22nd, 2020|Categories: Drugo, Finance, Zakonodaja|

V sklopu ukrepov za omilitev posledic COVID-19 je bil objavljen nov predlog zakona, katerega namen je zagotoviti potrebno likvidnost slovenskemu gospodarstvu in s tem preprečiti hujšo gospodarsko škodo, in sicer z bančnimi krediti, ki bodo zavarovani s poroštvom Republike Slovenije. Kvota poroštva, izdanega po tem zakonu znaša 2 milijardi EUR. [...]

1404, 2020

Na portalu eDavki že na voljo izjava za pridobitev temeljnega dohodka in oprostitev plačila prispevkov

april 14th, 2020|Categories: Plače, Podjetniki, Računovodstvo, Zakonodaja|

Odslej je na spletnem portalu eDavki kot tudi v mobilni aplikaciji, dostopna izjava za pridobitev temeljnega dohodka in oprostitev plačila prispevkov, ki jo morate zavezanci vložiti najkasneje do 31. maja 2020. Navedena ukrepa lahko uveljavljate upravičeni zavezanci (samozaposlene osebe, družbeniki, verski uslužbenci in kmetje), ki zaradi epidemije COVID-19 ne morete [...]

1104, 2020

Novi Proti Korona zakon uradno velja od 11. 4. 2020

april 11th, 2020|Categories: Davki, Finance, Podjetniki, Računovodstvo, Zakonodaja|

Novi Proti-Korona Zakon (ZIUZEOP), ki omogoča pomembne finančne ukrepe za podjetja in delodajalce je začel uradno veljati v soboto, 11. 4. 2020. Vključeno je financiranje delavcev na čakanju, oprostitve prispevkov, temeljni dohodek, krizni dodatek, in drugo. Z uveljavitvijo zakona začnejo teči roki za oddajo določenih vlog. Več o posameznih ukrepih, [...]

104, 2020

Proti korona ukrepi države na enem mestu

april 1st, 2020|Categories: Drugo, Podjetniki, Zakonodaja|

V času korona virusa so mnoga podjetja, podjetniki in delodajalci čez noč ustavili svoje poslovanje ali ga prilagodili trenutni situaciji. V medijih se pojavljajo različne informacije in nejasnosti glede dosedanjih sprejetih in predvidenih finančnih ukrepih države za pomoč gospodarstvu. Naši svetovalci Unija Consulting so na enem mestu zbrali vse zanesljive [...]

306, 2020

Delodajalci ne pozabite obvestiti Zavoda za zaposlovanje, če ste delavcem odredili delo s skrajšanim delovnim časom

junij 3rd, 2020|Categories: Kadri, Plače|

Zakon o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 določa, da mora delodajalec, ki je delavcu odredil delo s skrajšanim delovnim časom, o odreditvi le tega obvestiti Zavod za zaposlovanje, in sicer v treh delovnih dnevih od dneva odreditve dela s skrajšanim delovnim časom. Delodajalec Zavodu pošlje elektronsko sporočilo na [...]

306, 2020

Katera področja bodo davčni inšpektorji letos še posebej vzeli pod drobnogled?

junij 3rd, 2020|Categories: Davki, Kadri|

Davčni inšpektorji bodo letos posebej aktivni in pozorni na določena področja,  zato v nadaljevanju navajamo hitri pregled področij, ki jih bodo vzeli pod drobnogled: Protikorona ukrepi Preverjala se bo upravičenost do temeljnega dohodka za samozaposlene, nadomestila za delavce na čakanju za delodajalce ter upravičenost do subvencij za krajši delovni čas [...]

206, 2020

Subvencija za zaposlitev brezposelne osebe, ki je izgubila delo zaradi epidemije

junij 2nd, 2020|Categories: Kadri|

Delodajalci lahko preko javnega povabila Zaposli.me pridobite subvencijo za zaposlitev starejših od 30 let, ki so izgubili delo zaradi epidemije (iz poslovnih razlogov, zaradi stečaja, likvidacije ali prisilne poravnave) in so se prijavili v evidenco iskalcev zaposlitve od 13. 3. 2020 do 30. 9. 2020. Ponudbo oddate elektronsko na Portalu za [...]

106, 2020

Državni zbor potrdil tretji protikorona paket – delodajalci lahko koristite dva nova ukrepa

junij 1st, 2020|Categories: Kadri|

Državni zbor je v petek zvečer, potrdil tretji protikorona paket (PKP3), ki za omilitev posledic epidemije COVID-19 in z namenom ohranitve delovnih mest, delodajalcem omogoča: Delno subvencioniranje skrajšanja polnega delovnega časa in Povračilo nadomestila plače za čas čakanja na delo (za vse panoge). Prvi ukrep lahko delodajalci koristite do 31. [...]

2805, 2020

Prodaja blaga na daljavo: davčna ureditev in posebnosti

maj 28th, 2020|Categories: Davki|

V tokratnem prispevku bomo predstavili davčno ureditev in opozorili na posebnosti pri prodaji blaga na daljavo končnim potrošnikom. V času pandemije koronavirusne bolezni 2019 so digitalni posli dobili nov zagon in vrednost prodaje je močno narasla. Čeprav marsikdo pričakuje, da se bo življenje počasi vrnilo v stare tire, lahko verjamemo, [...]

2505, 2020

FURS-u bo potrebno poročati o davčnih poslih v tujini

maj 25th, 2020|Categories: Davki|

FURS-u bo potrebno od julija poročati o čezmejnih aranžmajih v tujini. Gre za posle v tujini, ki davčnim zavezancem znižujejo davčne obveznosti v Sloveniji. V poročilo bo potrebno vključiti vse posle, ki so bili sklenjeni po 25. juniju 2018, in v času poročanja še veljajo. Poročati bodo morala ali podjetja sama [...]

2105, 2020

Vlada v Državni zbor pošilja predlog #PKP3

maj 21st, 2020|Categories: Drugo, Podjetniki, Zakonodaja|

Vlada je koalicijskim partnerjem predstavila novi, tretji paket protikorona ukrepov (#PKP3). Končni predlog #PKP3 sedaj pošilja v Državni Zbor. Novi ukrep, ki ga prinaša novi #PKP3 je subvencioniranje krajšega delovnega časa. Delodajalec bo zaradi začasne nezmožnosti zagotavljanja dela iz poslovnih razlogov, odredil delo s krajšim delovnim časom ob hkratni delni [...]

1805, 2020

Slovenski podjetniški sklad: Nova kreditno garancijska linija za kritje škode COVID-19

maj 18th, 2020|Categories: Finance, Podjetniki|

Slovenski podjetniški sklad v okviru razpisa P1 plus 2020 vzpostavlja novo kreditno-garancijsko linijo z oznako C.19 za kritje posledic škode povzročene zaradi epidemije COVID-19. Podjetje lahko v sklopu linje C.19-Mikrogarancije za MPS-kritje škode zaradi virusa COVID-19 kandidira za pridobitev obratnih sredstev le v primeru, da ima podjetje v poslovnem načrtu [...]

1505, 2020

Epidemija COVID-19 preklicana

maj 15th, 2020|Categories: Pomembni datumi|

Vlada je na včerajšnji seji z Odlokom o preklicu epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) preklicala epidemijo nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19), ki je bila razglašena 12. marca 2020. Skladno z Zakonom o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (interventni zakon) bodo tako ukrepi [...]

1505, 2020

Ste pozabili vložiti izjavo za oprostitev plačila prispevkov za mesec marec in april? Še imate čas.

maj 15th, 2020|Categories: Pomembni datumi|

Obveščamo vas, da imate vsi samozaposleni, kmetje, verski uslužbenci in družbeniki-poslovodje, še vedno čas za vložitev izjave na podlagi interventnega zakona za oprostitev plačila prispevkov za socialno varnost za mesec marec in april, in sicer do 31. maja 2020. Rok za vložitev izjave je sicer na podlagi novele interventnega zakona potekel [...]

Prijava na e-novice