Ne pozabite oddati davčnih obračunov za leto 2017

31. marca se izteče rok za predložitev obračunov davka od dohodkov pravnih oseb ter davčnega obračuna akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti. Glede na to, da je v letošnjem letu 31. marec sobota, se rok za predložitev obračunov izteče s pretekom naslednjega delovnika, to pomeni v torek, 3. aprila 2018.

3. aprila 2018 se izteče rok za oddajo:

1.       davčnega obračuna davka od dohodkov pravnih oseb ter
2.       davčnega obračuna akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti.

Ne pozabite, da se rok za obračun DDV ne podaljša in ga je treba predložiti davčnemu organu do petka, 30. 3. 2018.

 Davek od dohodka pravnih oseb

Obračun davka od dohodkov pravnih oseb morajo predložiti davčni zavezanci – domače pravne osebe, ki imajo davčno obdobje enako koledarskemu letu. Poleg njih pa tudi pravne osebe tujega prava, ki so v letu 2017 v celoti ali delno opravljale dejavnost oziroma posle v Sloveniji ali če so imele kraj dejanskega delovanja poslovodstva v Sloveniji.

Obračun davka morajo pravne osebe vložiti v elektronski obliki preko sistema eDavki pa tudi s pomočjo podpornega progama Silvester Pelias, ki je na voljo na spletnih straneh Finančne uprave. Ta možnost je mogoča zgolj še v letošnjem letu, v naslednjem letu bo obračun mogoče vložiti zgolj preko sistema eDavki.

Dohodek iz dejavnosti

Obračun dohodnine od dohodka iz dejavnosti morajo predložiti fizične osebe, ki opravljajo dejavnost, vključno z nosilci osnovne kmetijske in osnovne gospodarske dejavnosti, ki davčno osnovo ugotavljajo na podlagi dejanskih prihodkov (in dejanskih ali normiranih odhodkov). Zavezanci za dohodek iz dejavnosti so vsi zasebniki. Sem sodijo poleg podjetnikov, ki jih opredeljuje Zakon o gospodarskih družbah, tudi druge fizične osebe, ki priglasijo opravljanje dejavnosti na podlagi drugih predpisov (npr. notarji, odvetniki, novinarji).

Obračun davka morajo davčni zavezanci vložiti v elektronski obliki preko sistema eDavki pa tudi s pomočjo podpornega progama Silvester Fineus, ki je na voljo na spletnih straneh Finančne uprave. Ta možnost je mogoča zgolj še v letošnjem letu, v naslednjem letu bo obračun mogoče vložiti zgolj preko sistema eDavki.

Ne pozabite, da se rok za obračun DDV ne podaljša in ga je treba predložiti davčnemu organu do petka, 30. 3. 2018.

2018-03-14T14:52:44+00:00 marec 14th, 2018|Davki, Računovodstvo|