Kdaj darila brez akontacije dohodnine

Od darila v naravi:

  • v vrednosti 200 € znaša davek 66,66 € (davčna osnova se ugotovi tako, da se znesek danega obruti s koeficientom 1,33333) in ga je potrebno plačati, poročati in se všteva v letno davčno osnovo,
  • v vrednosti 50 € znaša davek 16,66 €, o darilu je potrebno poročati FURS-u, davka pa se ne plača, če je prejemnik slovenski rezident, dohodek se všteva v letno davčno osnovo,
  • v vrednosti 40 € se davek ne obračuna, ne plača, ne poroča in ne všteva v letno davčno osnovo.

Zakaj različni odgovori? Razlog tiči v davčnih predpisih. Brezplačno dani proizvodi in storitve fizičnim osebam se davčno obravnavajo kot drug dohodek (pri zaposlenih pa kot boniteta, vendar se to pojasnilo ne nanaša nanje). Če znaša vrednost darila do 42 evrov oziroma vseh daril v letu 84 evrov, se darila ne vštevajo v davčno osnovo. Darila višjih vrednosti se obdavčijo po stopnji 25 %.

Zakon o davčnem postopku določa, da se davek ne odtegne, če izračunan znesek akontacije dohodnine ne presega 20 evrov. Praktično to pomeni, da za darila v naravi do vrednosti 60 evrov oziroma davčne osnove 80 evrov akontacije davka ne odtegnemo in plačamo, o dohodku pa je kljub temu potrebno poročati na obrazcih Rek. Dohodek se tudi všteva v letno davčno osnovo za dohodnino.

To pravilo pa ne velja zgolj za darila, temveč tudi vse druge dohodke, npr. povračila potnih stroškov v društvih, plačila služnosti, najemnin… ob pogoju:

  • da gre za dohodke rezidentov in
  • gre za take vrste dohodkov, ki se vštevajo v letno davčno osnovo, izvzeti pa so dohodki iz zaposlitve pri glavnem delodajalcu in dohodki iz dejavnosti.
2018-11-15T12:02:14+00:00 november 21st, 2018|Davki, Finance|