Kdaj brezplačna pomoč družbi ali s.p. ni delo na črno?

Zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno prepoveduje vse oblike opravljanja zaposlitve ali dela, ki ne temeljijo na ustrezni delovnopravni ali civilnopravni pogodbi oziroma, če njihove možnosti ne predvideva zakon.

Tako se za delo oziroma zaposlovanje na črno ne štejejo sosedska pomoč, sorodstvena pomoč, nujno delo, humanitarno delo, karitativno delo, delo za invalidske organizacije in prostovoljsko ter dobrodelno delo, brezplačna pomoč na kmetijah, planinah in skupnih pašnikih ob sezonskih konicah, osebno dopolnilno delo in kratkotrajno delo.

“Kratkotrajno delo” je brezplačno opravljanje dela v mikrodružbi ali zavodu z najmanj enim in največ 10 zaposlenimi ali pri samozaposleni osebi z največ 10 zaposlenimi. Kratkotrajno delo lahko opravljajo le:

  • zakonec ali zunajzakonski partner ali partner v registrirani istospolni skupnosti lastnika ali solastnika mikrodružbe ali zavoda ali samozaposlene osebe;
  • zakonec ali zunajzakonski partner ali partner v registrirani istospolni skupnosti enega od staršev lastnika ali solastnika mikrodružbe ali zavoda ali samozaposlene osebe;
  • oseba, s katero je lastnik ali solastnik mikrodružbe ali zavoda ali samozaposlene osebe v sorodu v ravni vrsti do prvega kolena;
  • starši in otroci zakonca ali zunajzakonskega partnerja ali partnerja v registrirani istospolni skupnosti lastnika ali solastnika mikrodružbe ali zavoda ali samozaposlene osebe.

Primeri:

  • Glede na navedeno pri samostojnem podjetniku brezplačnega dela ne more opravljati svakinja podjetnika, saj nista v sorodstvenem razmerju v ravni vrsti do prvega kolena.
  • Delo direktorja (zakonitega zastopnika) ali prokurista v določeni gospodarski družbi se po Zakonu o dohodnini šteje za zaposlitev, zato se delo te osebe (ne glede na sorodstveno vez do lastnika družbe) pri isti gospodarski družbi ne more šteti za kratkotrajno delo.
  • Kratkotrajnega dela ne more opravljati …

Celoten članek je na voljo v oktobrski številki biltena Unikum.

Pripravila: Nina Orehek Ručigaj

2017-12-12T10:12:32+00:00 oktober 24th, 2017|Podjetniki, Zakonodaja|

POMEMBNO OBVESTILO ZA NAŠE STRANKE IN PARTNERJE

Spričo zaostrene javno-zdravstvene situacije v državi zaradi novega koronavirusa (SARS-CoV -2), se vse več strank na nas obrača z vprašanji glede (nemotenega) zagotavljanja naših storitev.

Na tem mestu želimo izpostaviti, da imamo v Uniji pripravljene vse potrebne protokole, s pomočjo katerih bomo lahko nemoteno zagotavljali vse naše storitve, ne glede na splošno situacijo v državi. Vsi zaposleni (vse službe znotraj podjetja) imajo v primeru, da bi bilo to potrebno, med drugim omogočeno delo od doma, slednje pa je ustrezno urejeno oz. usklajeno tudi s pristojnimi državnimi inštitucijami.

Zagotavljamo torej, da bo delo Unije še naprej potekalo nemoteno, vse storitve pa bodo zagotovljene skladno z utečenimi terminskimi plani.