Izvajanje pobotov pred izvedbo vračila dohodnine za leto 2018

FURS bo dne 9.5.2019 davčnim zavezancem, ki imajo izkazan dolg in so upravičeni do vračila dohodnine na podlagi prejetih informativnih izračunov dohodnine za leto 2018 še pred nakazilom zneska za vračilo, izvedel pobote za vse njihove neplačane obveznosti, ki imajo rok zapadlosti do vključno 7. 5. 2019.

Da ne bo prihajalo do dvakratnega plačila, FURS davčne zavezance poziva, da svoje zapadle obveznosti poravnajo najkasneje do 7. 5. 2019.

Če bo opravljen pobot v znesku višjem od 10 EUR, bo FURS poslal davčnemu zavezancu tudi obvestilo o opravljenem pobotu.

2019-05-06T08:02:23+00:00 maj 6th, 2019|Davki|