FURS dodal še eno pojasnilo glede poslovnih najemov

FURS je dodatno pojasnil, da pri poslovnih najemih nesporno investicijska olajšava ostaja in pripada najemodajalcu. Če sredstvo, ki je predmet poslovnega najema, zaradi spremenjenih določb SRS/MSRP v poslovnih knjigah evidentira tudi najemojemalec, slednjemu olajšava za investiranje ne pripada.

S tem dodatnim pojasnilom se zaokrožuje informacija glede davčnih vidikov obravnave poslovnih najemov po 1.1.2019. Prvo pojasnilo je namreč podalo zgolj informacijo o tem, kako se obravnavajo odhodki za sredstva v poslovnem najemu, in sicer: za sredstva, vzeta v finančni ali poslovni najem, se uporabljajo najvišje letne amortizacijske stopnje, ki veljajo za ustrezno istovrstno skupino sredstev (glej 33. čl. ZDDPO-2), le za zemljišča, ki so predmet poslovnega najema, se uporabi stopnja za druga vlaganja (10%).

2019-03-27T14:40:48+00:00 marec 27th, 2019|Davki|