Do kakšnega nadomestila boste upravičeni, če boste v naslednjih dneh oz. tednih ostali doma?

Vlada je na včerajšnji seji sprejela sklep, s katerim se bodo v ponedeljek začasno (predvidoma za 14 dni) zaprla vrata vzgojno-izobraževalnih ustanov, kamor sodijo vrtci, šole in univerze. Izjema so vzgojno-izobraževalne ustanove, ki delajo z mladostniki s čustvenimi in vedenjskimi motnjami, ki jih v te ustanove napoti sodišče ter posamezne organizacijske enote vrtcev in šol, ki ostajajo odprte za nujne primere. Zato bo veliko staršev naslednji teden zaradi varstva otrok ostalo doma. Postavlja se vprašanje, do kakšnega nadomestila bodo upravičeni starši, ki bodo zaradi te izjemne situacije ostali doma in nimajo možnosti opravljanja dela od doma.

Zakon o delovnih razmerjih določa, da je delavec, ki ne more opravljati dela zaradi višje sile, upravičen do polovice plačila, do katerega bi bil sicer upravičen, če bi delal, vendar ne manj kot 70 % minimalne plače.

Po pojasnilu Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti se lahko začasno zapiranje vzgojno-izobraževalnih ustanov zaradi zmanjšanja širjenja korona virusa šteje kot višja sila. Vendar pa je pri tem potrebno upoštevati vsako posamično situacijo posebej, torej starost otroka, možnost zagotovitve varstva s strani drugega starša ali na drug ustrezen in primeren način, možnost drugačne razporeditve delovnega časa delavca.

Kakšna pa je višina nadomestila oziroma plače v ostalih primerih odsotnosti delavca v tem času?

  • čakanje na domu iz poslovnih razlogov: 80 % nadomestilo plače v breme delodajalca (predvidena sprememba na podlagi še ne potrjenega interventnega zakona)
  • delo na domu: 100 % plača v breme delodajalca
  • »preventivno« delo na domu: 100 % plača v breme delodajalca
  • odrejeno delo na domu zaradi izjemnih okoliščin: 100 % plača v breme delodajalca
  • zboleli in potrjeno okuženi z virusom: 90 % nadomestilo plače v breme ZZZS

Predvideni pa so tudi dodatni ukrepi na podlagi Zakona o interventnem ukrepu delnega povračila nadomestila plače, ki je pripravljen na sprejem po nujnem postopku v Državnem zboru.

2020-03-16T07:56:40+00:00 marec 13th, 2020|Drugo|

POMEMBNO OBVESTILO ZA NAŠE STRANKE IN PARTNERJE

Spričo zaostrene javno-zdravstvene situacije v državi zaradi novega koronavirusa (SARS-CoV -2), se vse več strank na nas obrača z vprašanji glede (nemotenega) zagotavljanja naših storitev.

Na tem mestu želimo izpostaviti, da imamo v Uniji pripravljene vse potrebne protokole, s pomočjo katerih bomo lahko nemoteno zagotavljali vse naše storitve, ne glede na splošno situacijo v državi. Vsi zaposleni (vse službe znotraj podjetja) imajo v primeru, da bi bilo to potrebno, med drugim omogočeno delo od doma, slednje pa je ustrezno urejeno oz. usklajeno tudi s pristojnimi državnimi inštitucijami.

Zagotavljamo torej, da bo delo Unije še naprej potekalo nemoteno, vse storitve pa bodo zagotovljene skladno z utečenimi terminskimi plani.