Delodajalci, že veste, da se s 1. januarjem zvišuje tudi višina dnevnic za službena potovanja v tujini?

Prvega januarja 2020 začne veljati nova Uredba o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino, s katero se zvišuje višina dnevnic za posamezne države oziroma mesta (spremenjena višina dnevnic velja za službena potovanja od 1. 1. 2020 dalje). Tako se na primer znesek dnevnice za službeno pot v sosednjo Avstrijo iz 44 EUR zvišuje na 49 EUR, prav tako tudi za večino ostalih evropskih držav. Medtem ko dnevnica za Združene države Amerike po novem znaša 53 USD (prej 48 USD). Leta 2021 pa se bodo zneski še povišali.

Dnevnice so namenjene povračilu stroškov prehrane na službeni poti, višina le-teh pa je odvisna od:

  • države/mesta,
  • trajanja službene poti in
  • števila zagotovljenih brezplačnih obrokov prehrane.

Velja namreč, da je delavec na službeni poti, ki traja od 14 do 24 ur upravičen do treh obrokov prehrane, od 8 do 14 ur dveh obrokov in za odsotnost nad 6 do 8 ur do enega obroka prehrane.

Če službeno potovanje v tujino traja od 14 do 24 ur, se delavcu obračuna cela dnevnica, za potovanje od 8 do 14 ur se obračuna 75 % dnevnice, za potovanje, ki traja od 6 do 8 ur, pa se obračuna 25 % dnevnice.

V primeru, da delavec na enem potovanju obišče več držav, se dnevnice obračuna po posameznih državah, pri čemer število obračunanih dnevnic ne sme presegati števila dnevnic glede na skupno trajanje službenega potovanja.

Dodatno nova Uredba predvideva, da se delavcu povrne premijo za individualno zdravstveno zavarovanje z medicinsko asistenco v tujini v višini minimalne zavarovalne vsote, če ta nima že sklenjenega individualnega zavarovanja.

Višina dnevnic za službena potovanja v Sloveniji, ostaja enaka. Primerjavo nekaterih držav si lahko pogledate v tabeli spodaj, zneske vseh ostalih držav/mest pa si lahko pogledate tukaj.

V primeru dodatnih vprašanj, se lahko obrnete na nas.

2019-12-24T09:21:32+00:00 december 24th, 2019|Plače|

POMEMBNO OBVESTILO ZA NAŠE STRANKE IN PARTNERJE

Spričo zaostrene javno-zdravstvene situacije v državi zaradi novega koronavirusa (SARS-CoV -2), se vse več strank na nas obrača z vprašanji glede (nemotenega) zagotavljanja naših storitev.

Na tem mestu želimo izpostaviti, da imamo v Uniji pripravljene vse potrebne protokole, s pomočjo katerih bomo lahko nemoteno zagotavljali vse naše storitve, ne glede na splošno situacijo v državi. Vsi zaposleni (vse službe znotraj podjetja) imajo v primeru, da bi bilo to potrebno, med drugim omogočeno delo od doma, slednje pa je ustrezno urejeno oz. usklajeno tudi s pristojnimi državnimi inštitucijami.

Zagotavljamo torej, da bo delo Unije še naprej potekalo nemoteno, vse storitve pa bodo zagotovljene skladno z utečenimi terminskimi plani.