Delodajalci, ne pozabite na odločbe o letnem dopustu

Tako kot vsako leto ste delodajalci do 31. marca dolžni pisno obvestiti delavce o odmeri letnega dopusta za tekoče koledarsko leto. Delavce lahko obvestite tudi po elektronski poti na njihov službeni elektronski naslov.

Dolžina letnega dopusta je odvisna od kriterijev določenih v Zakonu o delovnih razmerjih, kolektivnih pogodbah oziroma internih aktih delodajalca, pri čemer pa letni dopust ne sme biti krajši kot 4 tedne. To ob 5 tedenskem delovniku pomeni najmanj 20 dni letnega dopusta, ne glede na to, ali delavec dela polni ali krajši delovni čas (pravica do letnega dopusta ni deljiva pravica, lahko pa pripada v sorazmernem delu).

Če delavec ni zaposlen celotno koledarsko leto, mu pripada sorazmerni del letnega dopusta, in sicer 1/12 za vsak mesec zaposlitve. Če bi se delavec zaposlil 1. marca, bi bil torej upravičen do 10/12 pripadajočega dopusta. Pri izračunavanju sorazmernega dela letnega dopusta se najmanj polovica dneva zaokroži na cel dan letnega dopusta.

2020-02-03T10:07:21+00:00 februar 6th, 2020|Kadri|