Delodajalci, ne pozabite – 1. januarja se poviša minimalna plača

Delodajalci ne pozabite, da 1. januarja 2020 začnejo veljati nova določila vezana na izplačilo minimalne plače v Republiki Sloveniji. Višina minimalne plače za delo opravljeno v letu 2020, bo tako znašala 940,58 evrov bruto.

Poleg tega pa bodo iz minimalne plače izvzeti vsi dodatki do katerih so upravičeni delavci (dodatek za nadurno delo, popoldansko delo, nočno delo, dodatek za delovno dobo….), pa tudi del plače za delovno uspešnost (stimulacija), poslovna uspešnost in vsa povračila stroškov. To pomeni, da je edini element minimalne plače osnovna plača delavca.

Če osnovna plača delavca ni določena najmanj v višini minimalne plače pomeni, da bo potrebno pri vsakem izplačilu plače, doplačati še razliko do višine minimalne plače. To velja tudi, če je osnova plača delavca določena v tarifni prilogi zavezujoče kolektivne pogodbe in je le-ta nižja od 940,58 evrov bruto. Vsi dodatki, kot je nadurno ali nočno delo pa se kljub temu obračunajo od osnovne plače delavca.

Za dodatna pojasnila smo vam z veseljem na voljo.

2019-12-09T08:11:53+00:00 december 9th, 2019|Plače|

POMEMBNO OBVESTILO ZA NAŠE STRANKE IN PARTNERJE

Spričo zaostrene javno-zdravstvene situacije v državi zaradi novega koronavirusa (SARS-CoV -2), se vse več strank na nas obrača z vprašanji glede (nemotenega) zagotavljanja naših storitev.

Na tem mestu želimo izpostaviti, da imamo v Uniji pripravljene vse potrebne protokole, s pomočjo katerih bomo lahko nemoteno zagotavljali vse naše storitve, ne glede na splošno situacijo v državi. Vsi zaposleni (vse službe znotraj podjetja) imajo v primeru, da bi bilo to potrebno, med drugim omogočeno delo od doma, slednje pa je ustrezno urejeno oz. usklajeno tudi s pristojnimi državnimi inštitucijami.

Zagotavljamo torej, da bo delo Unije še naprej potekalo nemoteno, vse storitve pa bodo zagotovljene skladno z utečenimi terminskimi plani.