Nameravate obdarovati svoje poslovne partnerje? Preverite davčni vidik obdarovanja

Pred vrati nas čaka mesec december – mesec obdarovanj, z njim pa tudi dobra priložnost, da se zahvalimo svojim poslovnim partnerjem za sodelovanje tekom leta. Pri tem pa ne smemo pozabiti na davčni vidik tovrstnih poslovnih daril.

Tako imenovana darila poslovnim partnerjem, ki po vsebini predstavljajo obdarovanje (in pogostitev) poslovnih partnerjev, se ne obdavčijo kot klasična darila, temveč imajo posebno davčno obravnavo.

Obdarovanje poslovnih partnerjev vpliva na:

1. višino davka na dobiček darovalca
2. plačilo davka na dodano vrednost (DDV) oz. odbitek obdarovalca in
3. plačilo dohodnine prejemnika darila.

Davek na dobiček

Poslovna darila se v skladu z Zakonom o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2), štejejo za delno davčno priznani odhodek reprezentance, v višini 50%. Za stroške reprezentance se štejejo stroški daril z logotipom podjetja ali brez njega, ob poslovnih stikih obdarovalca s poslovnimi partnerji.

Plačilo davka na dodano vrednost

Od daril manjših vrednosti se DDV ne plačuje, in sicer če so kumulativno izpolnjeni naslednji pogoji:

  • vrednost darila ne presega 20 EUR,
  • ni protidobave blaga ali storitev s strani prejemnika darila,
  • darilo se daje v okviru opravljanja dejavnosti obdarovalca in
  • darilo se daje občasno in ne istim osebam.

Če so torej kumulativno izpolnjeni vsi navedeni pogoji, davčni zavezanec ne obračuna DDV, čeprav je ob nabavi darila uveljavil odbitek DDV. Priporočljivo je, da davčni zavezanec, zaradi zagotavljanja pravilnosti in pravočasnosti obračunavanja in plačevanja DDV, vodi evidenco o danih darilih.

Plačilo dohodnine

Darila prejeta od poslovnih partnerjev, se štejejo v skladu z Zakonom o dohodnini (Zdoh-2) kot drug dohodek. V davčno osnovo se ne všteva posamezno darilo, če njegova vrednost ne presega 42 EUR oz. če skupna vrednost vseh daril, prejetih v davčnem letu od istega darovalca, ne presega 84 EUR. Če vrednost danih daril ne presega navedenih zneskov, darovalcu ob zagotovitvi darila ni treba obračunati in plačati dohodnine.

2017-12-18T08:00:13+00:00 december 1st, 2017|Davki, Računovodstvo|

POMEMBNO OBVESTILO ZA NAŠE STRANKE IN PARTNERJE

Spričo zaostrene javno-zdravstvene situacije v državi zaradi novega koronavirusa (SARS-CoV -2), se vse več strank na nas obrača z vprašanji glede (nemotenega) zagotavljanja naših storitev.

Na tem mestu želimo izpostaviti, da imamo v Uniji pripravljene vse potrebne protokole, s pomočjo katerih bomo lahko nemoteno zagotavljali vse naše storitve, ne glede na splošno situacijo v državi. Vsi zaposleni (vse službe znotraj podjetja) imajo v primeru, da bi bilo to potrebno, med drugim omogočeno delo od doma, slednje pa je ustrezno urejeno oz. usklajeno tudi s pristojnimi državnimi inštitucijami.

Zagotavljamo torej, da bo delo Unije še naprej potekalo nemoteno, vse storitve pa bodo zagotovljene skladno z utečenimi terminskimi plani.