Davčna reforma 2020

Ste se že seznanili s predlaganimi spremembami obdavčitve kapitala po 1.1.2020? Premislite tudi o potrebnih ukrepih ob koncu leta.

Novela zakona o dohodnini je v postopku sprejemanja po nujnem (hitrem) postopku. Davčna reforma uvaja izjemne spremembe na področju obdavčitve kapitala, še posebej pa kapitalskega dobička. Lastni deleži in naknadna vplačila bodo imeli od 1.1.2020 dalje posebno strožjo obravnavo. Z novo ureditvijo želi država zajeziti nekatere sporne davčne prakse za znižanje obdavčitve ob odsvojitvi poslovnih deležev. Po novem naj bi se določene prodaje deležev lahko obdavčile kot dividende z visokimi davčnimi stopnjami oziroma brez upoštevanja daljšega trajanja imetništva kapitala.

Spreminjajo se tudi druge določbe dohodnine, spremenjena bo obdavčitev podjetnikov in pravnih oseb. Letos pa sta bila že spremenjena davčni postopek in način obravnavanja poslovnih najemov (leasingov).

Z novim letom se uvajajo tudi novi načini vrednotenja nepremičnin.

Ker se bliža konec davčnega/poslovnega leta, ne pozabite tudi na določene koristne ukrepe, kot so slabitve/odpisi terjatev, inventura, pregled poslovnih rezultatov poslovanja, in podobno.

Pri študiju davčnih predpisov si ne razbijajte glave. Naši izkušeni davčni in pravni svetovalci bodo gotovo našli učinkovite rešitve za vaše davčne in druge dileme.

Za dodatne informacije smo vam na voljo tudi pri nas.

2019-10-21T10:03:40+00:00 oktober 21st, 2019|Davki|