Boste v prihodnjem letu registrirali svoje podjetje?

Želite ustanoviti svoje podjetje in se vam ob tem pojavlja mnogo vprašanj. Na naši SPOT (VEM) točki smo vam na voljo, da odgovorimo na vsa vaša vprašanja in dileme, vam svetujemo ter pomagamo ob registraciji S.P.-ja in d.o.o.-ja. Natačni postopek ustanovitve obeh možnosti si lahko preberete v članku.

Ustanovitev s.p.

Ustanovitev samostojnega podjetnika je enostaven in hiter postopek s sabo pa potrebujete osebni dokument in davčno številko. V kolikor sami niste lastnik prostorov, kjer boste dejavnost opravljali, potem potrebujete še izjavo lastnika objekta.

Vpis v poslovni register AJPES

 1. ZA VPIS V POSLOVNI REGISTER POTREBUJEMO NASLEDNJE PODATKE:
 • Datum kdaj bi želeli ustanoviti s.p. (lahko predlagate za en dan vnaprej in največ en mesec vnaprej)
 • Ime podjetja – popolno ime ali firma mora vsebovati ime in priimek podjetnika, oznako, ki nakazuje na dejavnost in označbo s.p.. Lahko pa vsebuje tudi dodatne sestavine (npr. fantazijsko ime). Skrajšano ime ali skrajšana firma mora vsebovati vsaj ime in priimek podjetnika ter označbo s.p. poslovni naslov in sedež podjetja.
 • Dejavnost podjetja po SKD Če ustanavljate s.p., izberete iz šifranta Standardne klasifikacije dejavnosti (SKD) samo tiste dejavnosti, ki jih boste dejansko opravljali, oziroma bodo vaš glavni del prihodkov. Število izbranih dejavnosti ni omejeno je pa zaželeno, da je nabor dejavnosti smiseln (izbor dejavnosti s katerimi se boste ukvarjali). Več o dejavnostih po področjih –tukaj.
 • Poslovni naslov in sedež podjetja Če niste lastnik objekta na poslovnem naslovu, ki ga želite registrirati, morate prijavi za vpis priložiti overjeno izjavo lastnika objekta, da vam dovoljuje poslovanje na tem naslovu. Izjavo lahko overite brezplačno točki VEM (v tem primeru lastnik mora priti z vami). Obrazec za izjavo lastnika objekta – tukaj.
 • glavno dejavnost podjetja in dejavnosti ( po SKD), ki jih boste poleg glavne še opravljali,
 • Naslov na katerega želite prejeti sklep o registraciji od registrskega organa – AJPES.
 • Podatki o zastopniku oz. prokuristu Lahko imenuje zastopnika oziroma prokurista, ni pa nujno. Če zastopnika ne imenujete, pomeni, da ste kot samostojni podjetnik hkrati tudi zastopnik.
 1. ZA VPIS V DAVČNI REGISTER PRI FURS POTREBUJEMO:
 • Okvirno oceno prihodkov in odhodkov v tekoče letu.
 • Informacijo ali gre za normirani s.p., popoldanski ali polni s.p.
 1. SAMOZAPOSLITEV PRI ZZZS
 • Za izpolnjevanje obrazca potrebujemo informacijo o vaši zaključeni izobrazbi.
 • Zaključek postopka ustanovitve s.p.-ja
 • Ko izpolnimo in pošljemo vse obrazce, lahko en dan po izbranem datumu ustanovitve podjetja, pričakujete priporočeno pošto iz AJPES-a, ki bo vsebovala sklep o registraciji.
 • Če gre za samozaposlitev boste iz ZZZS prejeli obrazec M1/M2, ki ga skrbno shranite (v primeru odjave iz zavarovanja, ga boste potrebovali).

Kaj potem?

 • Odpreti morate nov TRR, če pa želite uporabljati osebni račun, to sporočite na FURS.
 • Morate začeti z vodenjem knjigovodstva. Knjigovodstvo lahko vodite sami, ali z izbranim računovodskim servisom. Če se odločate za knjigovodstvo z računovodskim servisom, nas kontaktirajte in vam bomo z veseljem predstavili naše storitve.
 • Usposabljanje oz. ureditev dokumentov za varstvo in zdravje pri delu.

Po ustanovitvi podjetja, na vašo željo še naprej ostajamo z vami

 • Ponujamo vam vrhunske računovodske storitve.
 • Svetujemo vam in vam pomagamo pri nadaljnji rasti.
 • Ponujamo vam različna izobraževanja za podjetnike in za vse tiste, ki to želite postati.
 • Za več nasvetov in pomoč smo vam na voljo na: https://unijaxs.com/spottocka/ ali v eni od naših poslovalnic (ob predhodni najavi).

Ustanovitev d.o.o.

Pri postopkih ustanovitve gospodarskih družb (d.o.o.) na točkah SPOT obstajajo določene omejitve.

Postopek ustanovitve d.o.o. je možno brezplačno opraviti na točki spot v kolikor:

 • Ustanovitelji osnovni ustanovitveni kapital v celoti vložijo v denarju.
 • Ustanovitelji oz. družbeniki niso v zakonskem razmerju.
 • Ustanovitelji v celoti sprejmejo družbeno pogodbo, ki jo je pripravilo sodišče (skladno z Zakonom o gospodarskih družbah).

Primeri v katerih za ustanovitev d.o.o. morate obiskati notarja:

 • Ustanovitelja d.o.o.-ja sta v zakonskem razmerju.
 • Kot osnovni kapital ob ustanovitvi bo vložen stvarni vložek (v celoti ali kombinirano z denarjem).
 • Ustanovitelji želijo v družbeno pogodbo vnesti posebne člene, ki še bolj podrobno, kot to predvideva Zakonom o gospodarskih družbah, določajo medsebojna razmerja.
 • Če ustanavljate podružnice tujih podjetij.

Informacije (dokumenti), ki jih bomo potrebovali od vas za izpolnitev obrazcev:

 1. ZA VPIS V SODNI REGISTER POTREBUJEMO NASLEDNJE PODATKE:
 • dolgo in kratko ime podjetja,
 • poslovni naslov in sedež podjetja,
 • EMŠO ustanovitelja,
 • EMŠO direktorja / direktorice oziroma prokurista, v kolikor bo to druga oseba,
 • glavno dejavnost podjetja in dejavnosti ( po SKD), ki jih boste poleg glavne še opravljali,
 • višina osnovnega kapitala (lahko je enaka ali višja od minimalnega predpisanega vložka 7.500 EUR),
 • poštni naslov, kamor želite prejeti Sklep o registraciji d.o.o.

NA PODLAGI PRIDOBLJENIH PODATKOV PRIPRAVIMO NASLEDNJE DOKUMENTE:

 • Akt o ustanovitvi / Družbeno pogodbo
 • Sklep o določitvi poslovnega naslova
 • Sklep o določitvi zastopnikov
 • Izjava o imenovanju (imenovanju direktorja ali prokurista)
 • Izjava družbenika (ustanovitelj izjavlja, da nima neporavnanih obveznosti do države iz prejšnjih poslovanj)
 • Elektronska knjiga sklepov (pri eno-osebnih družbah)

2. ZA VPIS V DAVČNI REGISTER PRI FURS POTREBUJEMO:

 • Določitev poslovnega leta (ali je to koledarsko leto, ali drugo 12-mesečno obdobje),
 • Napoved prihodkov in odhodkov za tekoče leto – osnova za izračun akontacije davka od dohodka,
 • Informacija ali želite za d.o.o. ugotavljati davčno osnovo na podlagi normiranih odhodkov.

Postopek registracije d.o.o.

Po pridobljenih informacijah vam pripravimo vse obrazce in izročimo Akt o ustanovitvi oz. Družbeno pogodbo s katero potem na izbrani banki odprete depozitni račun na katerega položite osnovni oz. ustanovni kapital (7.500 EUR).

Banka vam bo izdala potrdilo o pologu kapitala, ki ga potem prinesete k nam na SPOT točko. Na podlagi tega potrdila bomo zaključili vašo vlogo in jo oddali na pristojno sodišče.

Sodišče bo obravnavalo in rešilo vašo vlogo v nekaj dneh od prejetja popolne vloge. Sklep o registraciji boste prejeli priporočeno po pošti. S Sklepom o registraciji se potem ponovno odpravite na banko, kjer vam bodo začasni račun na katerega ste položili osnovni kapital (do zdaj niste mogli razpolagati s tem kapitalom) pretvorili v navadni poslovni račun s čemer se bodo sredstva na vašem računu sprostila.

Kaj po zaključenem postopku registracije d.o.o. – ja

 • Morate začeti z vodenjem računovodstva. Računovodstvo lahko vodite sami, ali z izbranim računovodskim servisom. Če se odločate za računovodstvo z računovodskim servisom, nas kontaktirajte in vam bomo z veseljem predstavili naše storitve.
 • Opraviti morate usposabljanje iz varstva in zdravja pri delu z oceno tveganja.

Po ustanovitvi podjetja, na vašo željo še naprej ostajamo z vami

 • Ponujamo vam vrhunske računovodske storitve.
 • Svetujemo vam in vam pomagamo pri nadaljnji rasti.
 • Ponujamo vam različna izobraževanja za podjetnike in za vse tiste, ki to želite postati.
 • Za več nasvetov in pomoč smo vam na voljo na: https://unijaxs.com/spottocka/ ali v eni od naših poslovalnic (ob predhodni najavi).

SPOT točka v Ljubljani

Unija računovodska hiša
Tržaška cesta 515
1351 Brezovica pri Ljubljani

Za rezervacijo termina nas kontaktirajte na:
tel: 01 / 777 20 75
email: vem.tocka@unija.com

SPOT točka v Kranju

Unija XS PE Kranj
Nazorjeva ulica 3
4000 Kranj

Za rezervacijo termina nas kontaktirajte na:
tel: 030 603 005
email: andelika.bicanin@unija.com

UnijaXS – vi delate svoj posel , mi skrbimo za ostalo – računovodstvo, davčno, pravno in poslovno svetovanja na enem mestu.

2018-12-13T13:02:08+00:00 december 13th, 2018|Podjetniki|