Boste tudi vi opravljali delo na božičnih stojnicah?

Prihajajoči božični prazniki in prižig novoletnih lučk v mestnih središčih in trgih na stojnice ne privabljajo samo obiskovalcev (kupcev), temveč tudi inšpektorje, ki opravljajo nadzor nad prodajalci, ki kupcem ponujajo različne vrste izdelkov. Da vas prihod inšpektorjev ne bo presenetil, vam podajamo nekaj napotkov.

1. Registrirajte ustrezno vrsto dejavnosti

Pridobitna dejavnost se mora opravljati v eni izmed pravnoorganizacijskih oblik gospodarske družbe, ki jo določa Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1) oziroma jo opravlja fizična oseba kot samostojni podjetnik posameznik (S.P.).

Prodajalec na stojnici mora imeti za opravljanje dejavnosti registrirano eno/več od spodnjih dejavnosti:

  • 810 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z živili, pijačami in tobačnimi izdelki
  • 820 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah s tekstilijami in obutvijo
  • 890 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z drugim blagom (sem sodi prodaja knjig, igrač, okraskov, in podobno).

Registracijo oziroma morebitno doregistracijo lahko opravite na katerikoli SPOT točki Unije XS, na Brezovici pri Ljubljani ali v Kranju.

Izdelke na stojnicah pa lahko prodaja tudi fizična oseba, ki ima priglašeno osebno dopolnilno delo pri Agenciji RS za javnopravne evidence in storitve (AJPES). Posameznik lahko opravlja zgolj tista dela, ki so določena v podzakonskem aktu, ob pogoju da ima izdano vrednotnico, ki se glasi na njegovo ime.

  1. Registracija pri lokalni skupnosti

Zakon o trgovini (ZT-1) določa, da je potrebno za prodajo blaga na premičnih stojnicah, prodajo s prodajnimi avtomati in potujočo prodajalno, pridobiti pisno soglasje lastnika ali pooblaščenega upravljavca prostora, na katerem se prodaja blago.

  1. Ureditev stojnice v skladu z zakonskimi zahtevami

Stojnica mora biti urejena skladno z zahtevami različnih zakonov in pravilnikov. Pozorni morate biti predvsem na ustrezno označevanje cen blaga, stojnice (navedbo firme in sedeža trgovca ter morebitno ime stojnice, urnik obratovalnega časa) in evidentiranje poslovnih dogodkov v zvezi s stanjem blaga.

  1. Obveznost izdaje računa

Trgovec je skladno z Zakonom o davku na dodano vrednost (ZDDV-1) vsakemu kupcu za opravljen nakup blaga ali opravljeno storitev, dolžan izdati račun z vsemi obveznimi sestavinami iz 82. oziroma 83. člena ZDDV-1. Če trgovec posluje z gotovino pa je dolžan račun tudi potrditi za davčne namene.

Hkrati morate na stojnici na vsaki elektronski napravi za izdajo računov ali na drugem vidnem mestu, objaviti obvestilo o obveznosti izdaje računa in izročitve računa kupcu ter obveznost kupca, da prevzame in zadrži izdani račun (»Vklopi razum in zahtevaj račun.«).

Če potrebujete dodatne informacije, vam bomo z veseljem pomagali.

2018-11-22T11:09:53+00:00 november 22nd, 2018|Podjetniki, Zakonodaja|

POMEMBNO OBVESTILO ZA NAŠE STRANKE IN PARTNERJE

Spričo zaostrene javno-zdravstvene situacije v državi zaradi novega koronavirusa (SARS-CoV -2), se vse več strank na nas obrača z vprašanji glede (nemotenega) zagotavljanja naših storitev.

Na tem mestu želimo izpostaviti, da imamo v Uniji pripravljene vse potrebne protokole, s pomočjo katerih bomo lahko nemoteno zagotavljali vse naše storitve, ne glede na splošno situacijo v državi. Vsi zaposleni (vse službe znotraj podjetja) imajo v primeru, da bi bilo to potrebno, med drugim omogočeno delo od doma, slednje pa je ustrezno urejeno oz. usklajeno tudi s pristojnimi državnimi inštitucijami.

Zagotavljamo torej, da bo delo Unije še naprej potekalo nemoteno, vse storitve pa bodo zagotovljene skladno z utečenimi terminskimi plani.