Bliža se 28. februar, rok za oddajo določenih davčnih napovedi

Davčni zavezanci – fizične osebe, ki ste v preteklem koledarskem letu prejeli dohodke iz oddajanja premoženja v najem ali dohodke iz kapitala, ste dolžni oddati davčne napovedi, in sicer najkasneje do 28. februarja preko sistema eDavki, osebno na finančni upravi ali po pošti. Kdo je zavezan oddati davčno napoved?

  • prejemniki dividend, kadar jih je izplačala oseba, ki ni plačnik davka v Republiki Sloveniji (npr. dividende iz tujine)
  • prejemniki obresti, kadar jih je izplačala oseba, ki ni plačnik davka v Republiki Sloveniji (razen na denarne depozite v Sloveniji in EU)
  • prejemniki obresti na denarne depozite v Sloveniji in EU, če skupni znesek obresti presega 1000,00 EUR
  • prejemniki dobička od odsvojitve vrednostnih papirjev in drugih deležev ter investicijskih kuponov
  • kdor je odsvojil izvedene finančne instrumente
  • prejemniki dohodka iz oddajanja premoženja v najem, kadar jih je izplačala oseba, ki ni plačnik davka (oddajanja premičnega ali nepremičnega premoženja v najem fizičnim osebam)

Ob tem ne pozabite, da v določenih primerih davčne napovedi ni potrebno oddati.

2020-02-03T10:51:07+00:00 februar 3rd, 2020|Davki|

POMEMBNO OBVESTILO ZA NAŠE STRANKE IN PARTNERJE

Spričo zaostrene javno-zdravstvene situacije v državi zaradi novega koronavirusa (SARS-CoV -2), se vse več strank na nas obrača z vprašanji glede (nemotenega) zagotavljanja naših storitev.

Na tem mestu želimo izpostaviti, da imamo v Uniji pripravljene vse potrebne protokole, s pomočjo katerih bomo lahko nemoteno zagotavljali vse naše storitve, ne glede na splošno situacijo v državi. Vsi zaposleni (vse službe znotraj podjetja) imajo v primeru, da bi bilo to potrebno, med drugim omogočeno delo od doma, slednje pa je ustrezno urejeno oz. usklajeno tudi s pristojnimi državnimi inštitucijami.

Zagotavljamo torej, da bo delo Unije še naprej potekalo nemoteno, vse storitve pa bodo zagotovljene skladno z utečenimi terminskimi plani.