Blažitev posledic koronavirusa za s.p.- je – odlog prispevkov za socialno varnost

Samozaposlenim, ki nimajo drugih zaposlenih, in je ta samozaposlitev njihova edina podlaga za vključitev v obvezno socialno zavarovanje, bo avtomatično zagotovljen odlog plačila prispevkov, ki zapadejo v plačilo aprila, maja in junija 2020. Neporavnane prispevke morajo upravičenci poravnati najkasneje do 31.3.2022, pri čemer zamudne obresti ne tečejo.

Do navedenega ukrepa pa ne bodo upravičeni samozaposleni, če imajo neporavnane obveznosti, ki so zapadle v plačilo do 28.2.2020, višje kot 50 eurov in jih ne bodo poravnali do 6.4.2020. Če bodo do tega datuma poravnali vse obveznosti, jim bo nato avtomatično (brez vloge) odobren odlog plačila prispevkov.

Podrobnosti in drugi ukrepi so na voljo TUKAJ.

2020-03-20T11:29:32+00:00 marec 20th, 2020|Podjetniki|

POMEMBNO OBVESTILO ZA NAŠE STRANKE IN PARTNERJE

Spričo zaostrene javno-zdravstvene situacije v državi zaradi novega koronavirusa (SARS-CoV -2), se vse več strank na nas obrača z vprašanji glede (nemotenega) zagotavljanja naših storitev.

Na tem mestu želimo izpostaviti, da imamo v Uniji pripravljene vse potrebne protokole, s pomočjo katerih bomo lahko nemoteno zagotavljali vse naše storitve, ne glede na splošno situacijo v državi. Vsi zaposleni (vse službe znotraj podjetja) imajo v primeru, da bi bilo to potrebno, med drugim omogočeno delo od doma, slednje pa je ustrezno urejeno oz. usklajeno tudi s pristojnimi državnimi inštitucijami.

Zagotavljamo torej, da bo delo Unije še naprej potekalo nemoteno, vse storitve pa bodo zagotovljene skladno z utečenimi terminskimi plani.